Česká ministerstva letos nákupy aut neplánují

Automobilky asi nepotěší zpráva, že česká ministerstva letos vesměs nákupy vozidel nechystají. Buď ji neplánovala vůbec, nebo v záměrech dokonce škrtají.

V tzv. dynamickém nákupním systému, určeném pro centrální nákup aut všech ministerstev a státních organizací, a ve kterém je vyčleněno 866 milionů korun na několik let, se v letošním roce zatím objevilo pouze jediné výběrové řízení, a to na dodávku šesti kusů vozidel SUV pro výherce loterie Účtenkovka. Tato zakázka ale byla zrušena.
Ministerstva ale mohou kupovat vozy i samostatně, jaké jsou jejich letošní plány?

Ministerstvo práce a sociálních věcí: 1 vozidlo
„MPSV v roce 2020 pořídilo pouze 1 vozidlo. V roce 2020 již neplánujeme pořízení žádného jiného vozidla,“ uvedla Kateřina Brodská z tiskového oddělení.

Ministerstvo životního prostředí: 0 vozidel
„V roce 2020 nebudou probíhat žádné nákupy vozidel za rezort MŽP, ani centrálně s koordinací Ministerstva financí (centrální nákup státu), ani samostatně v rámci resortu MŽP. Podle příslušné interní směrnice probíhá aktuálně sběr požadavků na pořízení automobilů v rámci obnovy vozového parku jednotlivých rezortních organizací a samotného ministerstva a to do 31. 10. 2020. Po shromáždění a posouzení požadavků proběhne podle příslušného zákona soutěž na nákup automobilů. Předpokládaným datem dodání bude druhá polovina roku 2021. Technické parametry se budou řídit příslušnými předpisy a metodikou stanovenou MF v rámci centrálního nákupu státu a souvisejících předpisů. Jde o rozpočtové rozhodnutí z podzimu 2019, nemá souvislosti s aktuální pandemií,“ řekl tiskový mluvčí Ondřej Charvát.

Ministerstvo vnitra: ?
„Ministerstvo vnitra má aktuálně uzavřenou rámcovou tříletou dohodu na dodávky služebních dopravních (SDP) prostředků v civilním provedení pro potřeby Policie ČR, HZS ČR a ostatních organizačních složek resortu. Současně vyhlásilo veřejnou zakázku na dodávky služebních dopravních prostředků v policejním provedení. Jaké množství nebo jaké organizace a útvary budou nakonec ze stávající rámcové dohody a nově vyhlášené veřejné zakázky odebírat, nelze nyní předjímat a vše bude vycházet z jejich aktuálních potřeb a finančních možností. Žádná zakázka se ale z ekonomických důvodů nemusela rušit. Z uzavřené rámcové dohody lze v průběhu celého období odebírat dopravní prostředky, maximálně do výše 5289 kusů,“ informovala Hana Malá z tiskového odboru.

ČTĚTE TAKÉ: REALITA: Šest bodů a pokuta za placení telefonem na drive in

Ministerstvo financí: 52 vozidel
„MF má v plánu v roce 2020 nakoupit 6 kusů osobních motorových vozidel – 2x plug-in hybrid v kategorii 3B a 4 kusy vozidel CNG v kategorii 2A. V letošním roce chtěly nákup nových vozů realizovat také čtyři resortní organizace. V původně plánovaném rozsahu bez ohledu na stávající ekonomickou situaci hodlají vozy nakoupit Úřad zastupování státu ve věcech majetkových (6-7 ks), Generální ředitelství cel (23 ks) a Státní tiskárna cenin (7 ks). Generální finanční ředitelství snížilo plánovaný nákup vozidel na polovinu, tedy na 10 kusů,“ uvedl Zdeněk Vojtěch z odboru Vnější vztahy a komunikace.

Ministerstvo zemědělství: 218 vozidel
„Ministerstvo zemědělství a jeho rezortní organizace letos plánují v rámci omezeného nákupu pořídit pouze 218 nových vozidel. Vzhledem k velikosti flotily vozového parku rezortu o počtu převyšujícím 3300 vozidel se jedná o nejnutnější obměnu v řádu 6,5 %,“ informoval tiskový mluvčí Vojtěch Bílý.

Ministerstvo dopravy: 0 vozidel
„V tomto roce Ministerstvo dopravy neplánuje žádný nákup služebních vozidel. Nicméně poslední nákup proběhl v roce 2016 a z tohoto důvodu je dlouhodobě plánována obnova vozového parku na rok 2021. V souladu s usnesením vlády č. 24 ze dne 18. 1. 2016 bude nákup vozidel uskutečněn s využitím institutu centrálního zadavatele v rámci resortního systému centralizovaného zadávání veřejných zakázek. Při nákupu bude brán zřetel na pořízení nízkoemisních vozidel na alternativní pohon, případně elektromobilů. Cílem bude, aby do roku 2030 dosahoval počet těchto vozidel 60% z celkového počtu služebních vozidel MD,“ potvrdil mluvčí František Jemelka.

Ministerstvo průmyslu a obchodu: 0 vozidel
„V letošním roce MPO neobjedná a ani neobjednalo žádné vozidlo, nebylo to ani v plánu,“ uvedla mluvčí Miluše Trefancová.

TEXT: Martin Šidlák