Fleetová pojistka v roce 2020 – Tlak na cenu

Firmy si zvykly mít za málo peněz hodně muziky… Dobře už ale bylo, teď se bude zdražovat. A pojišťovny si vyšlápnou i na elektromobily, které se zatím vezly na vlně levného pojištění běžných vozidel.

Flotilové pojištění je oproti tomu ratailovému hodně specifické. Často rozhoduje míra ochoty pojišťovny vyhovět individuálním potřebám jednotlivých firem a umění komunikace s obchodním zástupcem. Rychlost a jednoduchost je spolu s cenou to, co rozhoduje. Trendem poslední doby se ale stává škodní průběh. Ten se ještě několik let nazpět neřešil a občas bylo trošku jedno jestli je flotila té které firmy ztrátová nebo zisková. Ztrátové flotily pojišťovnám dotoval retail a vše „fungovalo“. Doba se ale mění a škodní průběh je rázem tématem. Pro spoustu firem to může mít za následek, že se jim pojištění bude skokově zdražovat. Ve výjimečných případech ho firma nemusí dostat vůbec nabídnuté, nebo nebude dávat smysl cenově. Díky špatnému škodnímu průběhu se také bude z pohledu formy snižovat mezi pojišťovnami konkurenceschopnost, protože některé z nich se tendrů na flotilu pojištění vůbec nebudou chtít účastnit.

Pokud jde o požadavky firem, ty žádají kromě příznivé ceny často nejvyšší možné krytí, kvalitní servis, rychlé a nekomplikované sjednání požadovaných pojištění a bezproblémovou likvidaci pojistných událostí. Produkty známé z pojištění pro fyzické osoby tu nehrají takovou roli a na zajímavé podmínky tzv. flotilového pojištění mohou často dosáhnout i vozové parky s jen několika vozy. Nabídky pojišťoven ale stále vycházejí i přes zmíněné nástrahy klientům často vstříc a celkový počet uzavřených smluv každoročně stoupá. „V absolutních číslech poptávka po flotilovém pojištění dlouhodobě každoročně opravdu vzrůstá, za loňský rok jsme kalkulovali nabídku pro cca 6000 vozových parků, respektive klientů,“ hodnotí minulý rok Eva Svobodová z pojišťovny UNIQA. A přitakává i Honza Marek zastupující pojišťovnu Generali: „V poslední době vnímáme nárůst zájmu o flotilové pojištění. Je to spojené do značné míry s tím, jak roste počet prodaných vozidel.“

Individuální přístup

Zájmem pojišťoven je nejen uspokojit jednorázově svého klienta, ale nabídnout mu i dlouhodobou spolupráci, během které je možné dosáhnout nejen na atraktivní produkt, ale během které je možné se pečlivě soustředit na specifické požadavky té které firmy. „Čím dál více je pojistné kalkulováno „na míru“ konkrétnímu klientovi a prakticky už se nepoužívají plošné sazebníky. Tím však dochází k velkým rozdílům v ceně pojištění jednotlivých firem, které ale spravedlivě odpovídá jejich běžné škodní potřebně a také požadavkům. Pro pojišťovny je to samozřejmě čím dál složitější a nákladnější, ale odpovídá to trendu vyjít maximálně vstříc individuálním přáním každého klienta,“ popisuje dál praxi Eva Svobodová. „ U nás spravujeme jednou skupinovou pojistnou smlouvou celý firemní vozový park klienta. Souhrnné pojištění vozidel pokrývá lépe potřeby velkých klientů a samozřejmostí jsou i nemalé výhody, např. flotilové slevy, kde se zohledňuje počet pojištěných vozidel, propojištěnost a další kritéria. Mezi další výhody flotilového autopojištění patří jednoduchost ve zpracování, přehlednost, kontakt s jednou konkrétní osobou v pojišťovně. Velmi podstatnou záležitostí je také poskytovaný servis,“ doplňuje přístup České podnikatelské pojišťovny Renata Čapková.

Drahé elektromobily

A jak ovlivňuje trh s pojištěním příchod elektrmobility, moderních automobilů s řadou bezpečnostních asistentů a prvních vlaštovek s náznakem autonomního provozu? Anketa mezi pojišťovnami ukazuje, že tyto věci jsou stále ještě pod jejich rozlišovací schopností, jakkoliv řada z jejich zástupců si uvědomuje, že do budoucna bude potřeba přístup k novým technologiím zrevidovat. Příchod elektromobility je navíc zatím velmi pozvolný a na trhu pojištění vozidel v ČR se tak ještě nijak výrazně neprojevil. Pojišťovny obvykle reagují na změny pomalu, takže ani asistenti při řízení nejsou zohledňováni. Nyní tak lze s trochou štěstí uplatnit slevu pouze za aktivní zabezpečení z hlediska krádeže vozu.

Elektromobily bude nutné začít řadit do nové tarifní kategorie. Jejich škodní průběh je odlišný a jejich současné řazení mezi běžné elektromobily je nedostatečné.

Právě elektromobilita ale bude nutit pojišťovny v jejich vlastním zájmu činit rychlá rozhodnutí. Cena elektromobilu je vysoká a stejně tak i případná oprava. „V poslední době se setkáváme s nárůstem poptávky po pojištění elektromobilů, zejména pak z oblasti státní správy. Z pohledu pojišťovny opravdu musíme nevyhnutelně řešit parametry nejen pojištění, ale také případných oprav. Ty u elektromobilů mají velmi specifické technologie, finančně výrazně nákladnější než u konvenčních vozidel. I jejich bezpečnostní výbava opravy významně prodražuje. Nepopiratelný je také fakt, že vozidla s elektrickým pohonem mají vyšší škodní průběh a vzhledem k jejich schopnostem akcelerace mnohdy také vyšší rozsah poškození,“ sdělil přímo na náš dotaz Honza Marek. Že je potřeba nastalou situaci aktuálně řešit nám potvrdil i Václav Bálek z pojišťovny Allianz, která nyní stále řadí elektromobily do kategorie aut s běžným spalovacím motorem do 1000 cm: “Pokud jde o příchod elektromobility a pojišťování elektromobilů, potom bude u povinného ručení určitě třeba řešit správné zařazení do tarifní kategorie, neboť tím, jak se z elektromobilů stávají standardní automobily, tak se toto řešení jeví jako nedostatečné. U havarijního pojištění zatím nejsou také plně relevantní data, sazby pojistného se potom tedy budou přizpůsobovat aktuálnímu škodnímu zatížení.“

TEXT: Michal Žďárský