Bridgestone představil platformu TECHSYN umožňující výrobu převratných pneumatik

Společnosti Bridgestone, ARLANXEO a Solvay oznámily spuštění nové, společně vyvinuté platformy TECHSYN pro inovativní technologie v oblasti pneumatik, které umožní výrobu pneumatik s bezkonkurenčními provozními a ekologickými vlastnostmi.

TECHSYN kombinuje chemicky optimalizovaný syntetický kaučuk se specifickou silikou, s níž vstupuje do interakce na molekulární úrovni. Výsledkem jsou vynikající provozní vlastnosti bez kompromisů.

Tři partnerské společnosti souběžně vyvíjely všechny materiály, které jsou součástí platformy TECHSYN pro inovativní technologie v oblasti pneumatik, umožňující dosahovat bezkonkurenčních provozních vlastností. TECHSYN poskytuje pneumatikám až o 30 procent vyšší odolnost vůči opotřebení a snížení valivého odporu až o šest procent v porovnání s ostatními konvenčními letními pneumatikami společnosti Bridgestone EMIA4, a to bez jakýchkoli kompromisů u ostatních provozních vlastností. Při vývoji platformy TECHSYN byla mimořádná pozornost věnována prodloužení životnosti pneumatik prostřednictvím minimalizace ztrát materiálu v důsledku opotřebení.

TECHSYN díky uvedeným vylepšením posouvá trvalou udržitelnost pneumatik na novou úroveň, protože snižuje celkovou spotřebu paliva a emise CO2 a prodlužuje životnost běhounu. Odolnost materiálů TECHSYN prodlužuje očekávanou životnost pneumatik až o 30 procent. Řidiči nebudou muset vyměňovat pneumatiky tak často, čímž se v dlouhodobém časovém horizontu sníží spotřeba surovin.

Bridgestone se hodlá stát do roku 2050 společností nabízející trvale udržitelná řešení, a to na základě svých obchodních pravidel pro trvalou udržitelnost a splnění řady cílů v oblasti trvalé udržitelnosti ve střednědobém až dlouhodobém horizontu. Představení řešení TECHSYN, které bylo vytvořeno především s ohledem na ochranu životního prostředí, znamená na této cestě zásadní průlom.

Pokrok díky spojení know-how lídrů ze tří různých odvětví

TECHSYN ukazuje, čeho lze dosáhnout prostřednictvím úzké spolupráce a nezaujatého přístupu. V tomto případě se jedná o partnerství lídrů ze tří různých odvětví, společností Bridgestone, ARLANXEO a Solvay. Cesta od konceptu k realitě trvala pouhých 24 měsíců. Realizaci projektu TECHSYN umožnila jedinečná spolupráce se vzájemným porozuměním mezi třemi společnostmi a jejich rozsáhlé znalosti procesů na molekulární úrovni.

TECHSYN má jedinečnou schopnost harmonizovat provozní vlastnosti od valivého odporu přes odolnost vůči opotřebení až po adhezi na mokru. Dalšími úpravami je navíc možné splnit rozmanité požadavky. Například výhodu materiálů TECHSYN v oblasti opotřebení lze vyměnit za lepší adhezi pneumatiky na mokru. Flexibilita, kterou TECHSYN poskytuje, je výsledkem jedinečné, vyspělé siliky z vývoje společnosti Solvay, know-how společnosti ARLANXEO v oblastech vývoje, výroby a dodávek inovativních polymerů pro pneumatiky a inovativní technologie směsi společnosti Bridgestone.

TECHSYN je přínosem pro pneumatiky a vozidla různých kategorií a díky své jedinečné flexibilitě může být využíván v kombinaci s ostatními průkopnickými technologiemi společnosti Bridgestone. Například ve spojení s technologií lehké konstrukce Bridgestone ENLITEN je možné dosáhnout dalšího snížení hmotnosti pneumatiky při zachování jejích provozních vlastností.

Bridgestone připravuje zavedení materiálů TECHSYN do velkosériové výroby pneumatik pro různé kategorie vozidel. Společnosti Bridgestone, ARLANXEO a Solvay sestavily plán vývoje dalších technologií, u nichž bude nezbytná úzká spolupráce jako u platformy TECHSYN. Díky tomu bude možné efektivně využívat další synergie.

Zdroj: Bridgestone