Nepředložení všech vyměněných dílů, nekvalitně provedené lakování, nepřiměřeně dlouhá doba opravy či fakturování opravy dílů, které nebyly poškozené. To jsou podle společnosti Cebia nejčastější technické závady v českých autoservisech. Kvalita a úroveň prací v autoservisech se v průběhu loňského roku obecně zhoršila.

K poklesu kvality prací došlo loni i v meziročním srovnání, tvrdí zpráva společnosti Cebia. Přesto se některé kraje v úrovni služeb zlepšily. Skokanem roku se z tohoto pohledu stal Zlínský kraj. Praha opět zůstala v kvalitě oprav na špičce. Nečastějšími administrativní závadami byly neúplně sepsané zakázkové listy, v nichž chyběly informace o stavu pohonných hmot a počtu najetých kilometrů. Nejčastějšími technickými závadami pak bylo nepředložení všech vyměněných dílů, nekvalitně provedené lakování, nepřiměřeně dlouhá doba opravy či fakturování opravy dílů, které nebyly poškozené. Údaje vyplynuly z ročního hodnocení služby AUDIT SERVISŮ, kterou poskytuje společnost Cebia už více než tři roky. Cebia nabízí v rámci této služby pět druhů auditů: Po pojistné události, Po opravě, Před opravou, Mystery Repair a Pick-up audit.

ČTĚTE TAKÉ:  Proč nám servis olej v ceně 175 korun účtuje za 695?

V celkovém hodnocení se loni kvalita provedených prací v autorizovaných i neautorizovaných servisech zhoršila nejen během samotného roku, ale i meziročně. Zatímco v roce 2019 dosahovala celková úroveň oprav 96 % ze 100 % možných, loni ke konci roku dosahovala kvalita prací „jen“ 93 %. V prvním kvartálu, prakticky před epidemií koronaviru a opatřeními k zamezení jeho šíření, byla kvalita prací na úrovni 98 %.

Přestože se nejedná o dramatické snížení a lze říci, že kvalita oprav zůstává poměrně vysoká, rozdíl představují zejména jednotlivé kraje. Zatímco Praha zůstává tradičně na pomyslném výsluní a i loni obhájila kvalitu na úrovni 97 %, v Jihočeském kraji došlo k razantnímu snížení z 97 % na pouhých 80 % a tento kraj se tak stal vůbec nejhorším z hlediska kvality oprav. Druhým rokem v řadě klesla kvalita provedených oprav v kraji Olomouckém, a to z 93 % na 90 %. V roce 2018 vykazoval přitom Olomoucký kraj opravy na úrovni 99 %. Naopak lépe než předloni prováděly opravy servisy ve Zlínském kraji, který si polepšil z 89 % na 97 %. Mezi kraje s nejkvalitněji provedenými opravami pak patří také kraj Středočeský (97 %) či kraj Vysočina (98 %).

Neautorizované servisy si vedly z hlediska kvality oprav meziročně lépe než autorizované. Zatímco autorizované si pohoršily o 3 procentní body na 93 %, neautorizované si naopak o 4 procentní body polepšily na 94 %. Kvalita provedených oprav tedy byla v rámci autorizovaných i neautorizovaných servisů loni prakticky srovnatelné. V rámci autorizovaných servisů nebyl v kvalitě odvedených prací výrazný rozdíl ani z hlediska značek. Servisy Škoda získaly hodnocení 95 %, o 1 procentní bod meziročně méně. O 3 procentní body si loni pohoršily servisy Ford (z 94 na 91 %), a o 2 procentní body servisy Peugeot (z 97 na 95 %).

Největšími zákazníky AUDITU SERVISŮ jsou leasingové společnosti s vozidly provozovaných v režimu operativního leasingu. Služba je určena rovněž vedoucím servisů ke kontrole zaměstnanců, ale také správcům firemních vozových parků a běžným motoristům. Všechny kontroly probíhají neohlášeně, servis tedy není předem informován o návštěvě auditora. Zásadním pravidlem AUDITU SERVISŮ je princip opakované kontroly na sledovaných pracovištích. Auditoři navštíví jeden servis maximálně 3x za rok. Řídící pracovníci servisů ve většině případů respektují a oceňují zjištěné nedostatky a sami činí nápravná opatření.

Zdroj: Cebia, foto: Pixabay