Ruce pryč z volantu! Drive pilot Mercedesu jako první dosáhl úrovně 3

autopilot, autonomní, volant

Systém Drive Pilot od značky Mercedes-Benz splňuje jako první výrobce automobilů na světě přísné legislativní požadavky předpisů pro systémy automatizované jízdy úrovně 3. Při ní nemusí mít řidič za určitých situací vůbec ruce na volantu.

Follow @FlotilaMagazin

Spolkový úřad pro silniční provoz KBA (Kraftfahrt-Bundesamt) udělil na základě splnění požadavků technických registračních předpisů EHK OSN č. 157 příslušné schválení, a tím vytvořil předpoklady pro možnost nabízet tento systém na mezinárodních trzích za předpokladu, že to příslušná národní legislativa umožňuje. Proto si první zákazníci budou moci pořídit již v první polovině roku 2022 Třídu S se systémem DRIVE PILOT, který jim umožní v husté dopravě nebo v dopravních zácpách na vhodných úsecích německých dálnic vysoce automatizovanou jízdu rychlostí až 60 km/h. Volitelná výbava DRIVE PILOT usnadňuje řidiči řízení a umožňuje mu věnovat se vedlejším činnostem na centrálním displeji, například nakupování na internetu nebo vyřizování elektronické pošty v pojízdné kanceláři. Schválení systému platí také pro EQS.

DRIVE PILOT zpočátku přebírá řízení na vhodných úsecích dálnic a při husté dopravě do legislativně povolené nejvyšší rychlosti 60 km/h. Ovládací prvky jsou umístěny na věnci volantu nad pravou a levou prohlubní pro palec. DRIVE PILOT po své aktivaci řidičem reguluje rychlost jízdy, vzdálenost od vpředu jedoucího vozidla a suverénně vozidlo řídí v jízdním pruhu. Systém vyhodnocuje a zohledňuje průběh trasy, události na trase a dopravní značení. Systém reaguje i na nečekané dopravní situace a samostatně je řeší např. vyhýbacím manévrem v jízdním pruhu nebo brzděním.

Die Bedienelemente für den DRIVE PILOT sitzen im Lenkradkranz oberhalb der Daumenmulden rechts und links. Aktiviert der Fahrer den DRIVE PILOT, regelt das System Geschwindigkeit und Abstand und führt das Fahrzeug souverän innerhalb der Spur. // The controls for DRIVE PILOT are located in the steering wheel rim above the thumb recesses on the right and left. If the driver activates DRIVE PILOT, the system regulates speed and distance and guides the vehicle confidently within the lane.

DRIVE PILOT vychází ze systému pro snímání okolí, který je součástí sady asistenčních systémů, a zahrnuje dodatečné senzory, které Mercedes-Benz považuje za nezbytné pro bezpečnou vysoce automatizovanou jízdu. Mezi ně patří LiDAR, kamera na zadním okně a mikrofony, které slouží především k rozpoznávání modrých majáků a dalších speciálních signálů zásahových vozidel, ale také senzor vody v podběhu kola.

DRIVE PILOT kromě dat ze senzorů využívá navíc informace o geometrii silnice, vlastnostech trasy, dopravních značkách a mimořádných událostech v dopravě (např. nehody nebo úseky s prací na silnici), které získává z mapy s vysokým rozlišením. Ta je k dispozici prostřednictvím backendového připojení a průběžně aktualizována. Třída S s volitelnou výbavou DRIVE PILOT disponuje kromě toho také funkčně zdvojenými (redundantními) systémy řízení a brzdění. Redundantní je také elektrická síť, aby vůz mohl manévrovat i při výpadku některého z těchto systémů a řízení mohlo být bezpečně předáno řidiči.

Dacia Jogger
Čtete také

Test Dacia Jogger: Kupujte, než to zakážou

Test Dacia Jogger. Co byste řekli na 700 litrů zavazadlového prostoru za cenu lehce přes 400 tisíc korun? Tenhle poměr…

Pokud řidič, např. kvůli akutnímu zdravotnímu problému, nepřevezme po uplynutí stanoveného času řízení vozidla ani po opakovaných a stupňovaných výzvách, zahájí systém řízené a přiměřené zpomalování vozidla až do úplného bezpečného zastavení. Současně se aktivují výstražná světla a u stojícího vozu také systém nouzového volání Mercedes-Benz. Vůz odemkne dveře a otevře okna, aby poskytovatelům první pomoci usnadnil přístup do vozidla.

Zdroj: Mercedes-Benz