Pojistné podvody: nejčastěji se podvádí v pojištění vozidel

ruce, volant, auto

Pojišťovny sdružené v České asociaci pojišťoven (ČAP) prověřily v roce 2021 celkem 11 407 podezřelých pojistných událostí (meziročně o 18 % více), ve kterých odhalily pojistné podvody v celkové hodnotě 1,249 mld. Kč (meziroční růst o 17 mil. Kč, resp. o 1 %).

Průměrná výše uchráněného případu prokázaného pojistného podvodu aktuálně dosahuje téměř 250 tis. Kč, a přestože se jedná o mírnou korekci proti rekordní hodnotě roku 2020, stále platí, že v dlouhodobém trendu průměrná odhalená výše pojistného podvodu významně roste:

Objem odhalené výše pojistných podvodů se do roku 2015 zdvojnásobil a následně stabilizoval. Namísto odhalených 624 mil. Kč za rok 2010 pojišťovny díky stále sofistikovanějším postupům odhalí ročně pojistné podvody v posledních sedmi letech za 1,1 mld. Kč až 1,3 mld. Kč.

V oblasti pojištění majetku a odpovědnosti vycházel v předchozích letech počet šetřených případů stabilně kolem 2 500 případů ročně, nicméně v roce 2020 narostl téměř na 3 000 případů a k další eskalaci na 3 600 případů dochází v roce 2021. Podobně i u pojištění vozidel, kde pojišťovny v letech 2018 a 2019 prověřovaly cca 4 000 případů a kdy došlo v roce 2020 k růstu prověřených kauz téměř na 4 700 a další významný růst na hodnotu přes 5 700 prověřených případů nastal v posledním roce.

pneumatiky, žena, kontrola, Continental
Čtete také

Dojíždět v létě zimní pneumatiky? Proč to nedělat

Dojíždět v létě zimní pneumatiky? Jak často kontrolovat jejich nahuštění? V Česku se ročně stane skoro 100 tisíc nehod. Části z nich by…

„Rozhodující objem (67 %) z celkové prokázané částky pojistného podvodu připadá na odvětví pojištění majetku a odpovědnosti, kde pojistitelé uchránili 840 mil. Kč (v roce 2020 se jednalo o 740 mil. Kč). Dále 22 % celého objemu připadá na pojištění vozidel (jedná se o 279 mil. Kč odhalených podvodů v roce 2021, přičemž v roce 2020 se jednalo o 360 mil. Kč). Zbylých 11 % celkové částky odhalených pojistných podvodů nastává v pojištění osob, kde se jedná o 130 mil. Kč, což je zcela srovnatelné s rokem 2020,“ uvádí hlavní analytik ČAP Petr Jedlička.

Objem odhalených pojistných podvodů tak narostl zejména v pojištění majetku. Částečnému poklesu prověřovaných případů u pojištění osob odpovídá pokles objemu prokázaného pojistného podvodu, který u pojištění osob dosáhl v letech 2020 i 2021 vždy téměř shodně cca 130 mil. Kč (ve srovnání s 202 mil. Kč ve 2016). U pojištění vozidel dosáhla výše prokázané částky podvodů za 2021 celkem 279 mil. Kč, což přes růst počtu prověřovaných případů představuje pokles odhalené částky z 359 mil. Kč v roce 2020, která představovala nejvyšší hodnotu za předchozích 6 let. V oblasti pojištění majetku a odpovědnosti se sice ani v roce 2021 nezopakoval rekordní výsledek odhalených podvodů za 2018 (ve výši 851 mil. Kč), nicméně odhalená hodnota roku 2021 ve výši 840 mil. Kč se tomuto rekordu velmi blíží a výrazně převyšuje jak 740 mil. Kč odhalených ve 2020, tak i 626 mil. Kč z roku 2019,“ dodává dále Petr Jedlička.

Klesající počet šetřených případů souvisí u pojištění osob s postupným nasazováním automatizovaných technik bez nutnosti ručního prověřování případů v takovém rozsahu, jak byly pojišťovny nucené v minulosti, kdy moderní technicky nebyly tolik k dispozici.

Výsledky roku 2021 dále nijak neukazují, že by v době pokračující pandemie počet šetřených odhalených podvodů jakkoliv klesal, trend je bohužel spíše opačný, nicméně uvedená statistika ukazuje, že pojišťovny dokáží pojistné podvody efektivně odhalovat.

Zdroj: Česká asociace pojišťoven, foto. Pixabay