Daniel Mikulecký: „Je zvláštní, že v Česku stále přetrvává potřeba auta vlastnit“

Společnost MHC Mobility působí na českém trhu již třetím rokem. Podle svého obchodního manažera Daniela Mikuleckého si zakládá na tom, že nabízí operativní leasing všech typů vozidel, tedy osobních i nákladních. Jako jedna z mála se také věnuje nekonvenčním vozidlům, třeba chladicím přestavbám nebo elektromobilům.

MHC Mobility je řadě společností prozatím možná neznámá zkratka, přestože vaše společnost se chystá už ke svému třetímu roku na českém trhu. Představíte nám prosím ve zkratce vaše aktivity?
MHC Mobility je jedním z předních světových poskytovatelů operativního leasingu, jak z hlediska velikosti fleetu, tak i financovaného objemu. Japonská kapitálová společnost Hitachi Capital, založená v roce 1957, se v roce 2021 spojila s Mitsubishi UFJ Lease and Finance Company Limited. Fúze přinesla jednu z největších asijských finančních skupin Mitsubishi – Hitachi – Capital. Své aktivity v oblasti mobility pak skupina soustředila do divize MHC Mobility, což je také na celém světě používaný obchodní název. Stejně je tomu i v České republice, která je jednou z evropských zemí, v nichž MHC Mobility působí.
Česká MHC Mobility byla založena v roce 2020 a primárně se zabývá operativním leasingem. Od většiny ostatních českých poskytovatelů se odlišujeme tím, že poskytujeme operativní leasing všech typů vozidel, takže pokrýváme segment osobních i nákladních vozidel. Jako jedni z mála se také věnujeme nekonvenčním vozidlům, třeba chladicím přestavbám nebo elektromobilům. Naši zákazníci díky tomu mohou mít pro celý vozový park skutečně jediného partnera.


Jaké všechny služby můžete zákazníkům nabídnout?
Nabízíme full service operativní leasing, tedy dlouhodobý pronájem vozidel s plným servisem – jak technickým, tak i administrativním. Služba zahrnuje pojištění, asistence, poskytování náhradních vozidel, pro ideální pokrytí kombinujeme i několik různých dodavatelů. Aktuálně se ji chystáme doplnit také o možnost zásahu mobilní dílny a jako jediní na trhu připravujeme rovněž poskytování náhradních vozidel v kategorii nad 3,5 tuny. Pro zákazníky zajišťujeme také přímo správu vozových parků, někteří využívají i leaseback, tedy odkup a zpětný pronájem vozidel. V neposlední řadě se věnujeme také krátkodobému pronájmu velké dopravní techniky.


Odlišujete se něčím od ostatních a zavedených leasingových společností?
Už jsem zmínil, že jako jediní na trhu nabízíme vozidla všech kategorií – od osobních až po 44tunové soupravy; obojí bez jakýchkoli omezení a plně podle přání zákazníka. V naší nabídce klienti najdou vestavby, chlaďáky/mrazáky, všechny typy tahačů, návěsů a přívěsů. Provozujeme vozidla elektrická, s pohonem na LNG a CNG i vodík. A neděláme to jen „na oko“, podíl vozidel s alternativními pohony činí přes 10 %. A abych nezapomněl, provozujeme dokonce i manipulační techniku a vysokozdvižné vozíky.


V nabídce užitkových a nákladních vozidel jsem si všiml, že jste schopni klientovi nabídnout i vcelku unikátní stroje – různé druhy nástaveb apod., je tomu tak?
Naším krédem je individuální přístup k zákazníkům a jejich potřebám. Všichni naši pracovníci jsou zkušení profesionálové, kteří na základě důkladných analýz dokáží navrhovat jednoduchá a flexibilní řešení, která jsou pro zákazníky pohodlná a zajišťují jim efektivní a ekonomický provoz. To, že umíme zajistit celou flotilu bez ohledu na druh techniky, přitom považujeme za jednu z našich hlavních výhod. Stavíme na dobrých vztazích s mnoha osvědčenými dodavateli, ale dokážeme si je také náležitě ohlídat, jak co do kvality, tak dodržování termínů. Není vždy jednoduché vše správně zprocesovat, ale právě to je naše silná stránka. I když poptávka po standardních vozidlech samozřejmě převažuje, to, že dokážeme v případě potřeby pružně zareagovat a obstarat chybějící techniku už přesvědčilo mnoho našich zákazníků, že jsou u nás na správné adrese.

Za jednu z našich hlavních výhod považujeme fakt, že umíme zajistit celou flotilu bez ohledu na druh techniky.


Jaké další služby zákazníkům nabízíte a jaké novinky pro své klienty chystáte?
Aktuálně pořizujeme skladová auta a připravujeme se na letní sezónu tak, abychom měli dostatek chladicí a mrazírenské techniky. Pokud jde o budoucí služby, rozpracováváme koncept kombinace všech druhů dopravy v jedné aplikaci Mobility as a Service (Maas) a chceme se zaměřit také na car sharing.


Vysledovali jste v posledních letech nějaký zajímavý trend v chování či požadavcích vašich klientů?
Spíše než zajímavé, jsou aktuální trendy zcela předvídatelné a pochopitelné. Zákazníci stále více trvají na službách door- to-door a požadují transparentní kalkulaci nákladů, odmítají tedy jakékoli nepředvídatelné vícenáklady, obzvlášť na konci řetězce.


Jste zavedenou společností po celé Evropě, ale i ve světě, čím je český trh specifický?
Jednoznačně hluboce zakořeněnou tradicí vlastnictví a z ní pramenícím vztahem k outsourcingu. Třeba v takovém Holandsku, které je z hlediska velikosti a typů provozovaných vozidel s Českem více méně srovnatelné, je podíl operativního leasingu násobně větší. Jde o vývoj, který bych přiblížil na příkladu výrobní firmy, která ještě před třiceti lety měla kuchařku, svačinářku, vrátného. Před dvaceti lety měla možná ještě pořád vlastní uklízečku, ale před deseti lety už nejspíše jen údržbáře a správce majetku. Dnes už je skoro výjimka, když nějaká firma jmenované pozice drží ve vlastním stavu. Většinou tyto práce nakupuje jako službu, věnuje se tedy svému core businessu a zbytek činností outsourcuje. U aut však u nás stále přetrvává potřeba vozidla vlastnit, i když pro to není žádný racionální ekonomický důvod.


Kolik vozidel aktuálně v Česku pronajímáte a můžete jmenovat nějaké vaše největší zákazníky?
Na silnicích jezdí přes 400 našich vozidel a každý měsíc přibývají nová. Na cestě k nám je momentálně pro naše zákazníky dalších zhruba 350 vozidel. V celém regionu včetně Polska, Slovenska a Maďarska máme k dispozici celkem kolem 16 tisíc vozidel.
Mezi našimi zákazníky bych jmenoval třeba logistickou společnost Sambular, která využívá naše nákladní vozy s pohonem na zkapalněný zemní plyn (LNG). Pokud jde o standardní nákladní vozy, je našim velkým zákazníkem třeba obchodní řetězec Albert, z pronajímatelů osobních vozů bych jmenoval například společnost Multisport.


Všiml jsem si, že nabízíte svým klientům i možný přechod na elektromobilitu. Jaké všechny služby zákazníkovi umíte v této oblasti nabídnout?
Dokážeme řídit provoz elektrofleetu jako celku. To zahrnuje auta, nabíjení ve vlastních nabíječkách, nabíjení ve veřejné síti, telematiku, administrativu a organizaci celého provozu. Poskytujeme konzultace před instalací wallboxu v sídle klienta, přičemž wallbox i karta jsou součástí splátky. Zajímavým doplňkem je rozdělení fakturace, respektive kompletní telematika i pro rozdělení fakturace, pokud zákazník nabíjí služební kilometry z domácího wallboxu.


Jaký je aktuálně mezi vašimi klienty zájem o elektromobilitu?
Zájem českých klientů zatím tlumí přetrvávající problémy, tedy omezení v infrastruktuře a obecně slabší podpora ze strany státu. Mezinárodní firmy jsou tak dosud k elektromobilitě nakloněny a motivovány více než lokální, ale věřím, že se to bude rychle měnit.


Michal Žďárský