Bridgestone zveřejňuje své závazky do roku 2030 v rámci iniciativy Bridgestone E8 Commitment

Bridgestone oznámil globální zahájení iniciativy Bridgestone E8 Commitment. Bridgestone se v ní zavazuje, že bude do roku 2030 podporovat realizaci trvale udržitelné společnosti. E8 vychází z vize společnosti Bridgestone poskytovat společnosti a zákazníkům přidanou hodnotu v podobě trvale udržitelných řešení. E8 shrnuje osm hodnot, díky nimž dojde v součinnosti se zaměstnanci, partnery a celou společností k trvale udržitelnému obchodnímu růstu a transformaci.

E8 také vytváří rámec pro pokračující evoluci společnosti na Bridgestone 3.0. Bridgestone se stane díky transformaci svého obchodního modelu lídrem v oblastech trvale udržitelné mobility a vyspělých řešení pro mobilitu.

E8 zahrnuje osm závazků – Energy, Ecology, Efficiency, Extension, Economy, Emotion, Ease a Empowerment. Na jejich základě bude Bridgestone řídit své strategické priority, rozhodování a úsilí o trvalou udržitelnost ve všech oblastech svých obchodních a provozních činností.

Závazky „Energy“ a „Ecology“ se vztahují k jasným ekologickým cílům společnosti Bridgestone: dosáhnout uhlíkové neutrality, zpracovávat 100% trvale udržitelné materiály a a provozovat činnosti v lepším souladu s přírodou do roku 2050.

Závazky „Emotion“ a „Empowerment“ zrcadlí poznání, že trvalá udržitelnost se týká lidí i planety – počínaje vlastními zaměstnanci společnosti Bridgestone, jejich bezpečností a zdravím. Tato oblast však zahrnuje také lidská práva, diverzitu a inkluzi, pracovní podmínky a četné, rozmanité příspěvky společnosti Bridgestone k bezpečnější společnosti a zdravějším komunitám.

Společnost se v souladu se svým dosavadním úsilím o utváření trvale udržitelné budoucnosti mobility zavazuje vytvářet – a spoluvytvářet s partnery – příležitosti k celkovému rozšiřování („Extension“), zvyšování hospodárnosti („Efficiency“) a usnadňování („Ease“) mobility.

Laurent Dartoux, prezident a generální ředitel společnosti Bridgestone EMIA, k tomu poznamenal: „Žijeme ve znepokojující a pohnuté době – a to kvůli válce na Ukrajině a jejím tragickým důsledkům pro tak velké množství lidí a také kvůli klimatické krizi a vlivu, který má na naši planetu a na lidi i jejich živobytí na celém světě.“

Trvalá udržitelnost je jádrem strategie společnosti Bridgestone

Iniciativa E8 je novým vyjádřením závazků společnosti Bridgestone, která již v uplynulých letech dosáhla značného pokroku v rozvoji podnikání, které stojí na principech trvalé udržitelnosti. Mezi dosavadní úspěchy patří snížení globálních emisí (všechny přímé emise z vlastních aktivit a nepřímé emise plynoucí z výroby elektrické energie, páry, tepla a chladu odebíraných od třetích stran) koncernu Bridgestone o 31 % do roku 2020 v porovnání s výchozím rokem 2011. Z obnovitelných zdrojů pochází již 100 % elektrické energie, kterou spotřebovávají evropské výrobní závody společnosti Bridgestone. Ta kromě toho také pokračuje v investicích do inovativních technologií pro trvale udržitelné pneumatiky, mezi něž patří například ENLITEN.

Bridgestone je rovněž významným podporovatelem elektrifikace mobility – v roce 2021 používalo pneumatiky Bridgestone pro prvovýbavu svých modelů 50 % z 10 největších výrobců elektromobilů na světě a 50 % z 10 nejprodávanějších elektricky poháněných modelů v Evropě bylo vybaveno pneumatikami Bridgestone. Bridgestone navíc nabízí řešení pro digitální správu vozového parku, WEBFLEET, které umožní zákazníkům snížit spotřebu paliva a související emise až o 25 %.

Snahy společnosti Bridgestone o trvalou udržitelnost jsou nezávisle ověřovány. V roce 2021 zařadila organizace EcoVadis společnost Bridgestone EMIA do kategorie Platinum, kam patří pouhé 1 % z 85 000 hodnocených podniků na celém světě. Společnost Bridgestone také nedávno obdržela – již popáté celkem a třetím rokem v řadě – nejvyšší hodnocení v prestižním žebříčku „Supplier Engagement Leader“ sestavovaném organizací CDP jako uznání jejího úsilí o trvalou udržitelnost v celém dodavatelském řetězci.

Zdroj: Bridgestone