Servis vedle čerpací stanice. Přestěhovat se může do tří dnů.

servis, pneuservis

Celkem 120 servisů, které budou instalovány v blízkosti čerpacích stanic, slibuje v letošním roce zprovoznit franšízová síť autoservisů Quick Stop Car.

Primárním cílem společnosti Quick Stop Car je rychlé vybudování čtyř set plně a moderně vybavených, energeticky soběstačných servisních jednotek a pneuservisů u čerpacích stanic pohonných hmot v České republice. Podle plánu by mělo být všech 400 servisů v provozu do konce roku 2023. Cenově by měly být někde mezi autorizovanými a garážovými servisy.

Koncept Quick Stop Caru stojí na servisních jednotkách, které mohou vyrůst během několika dní doslova na zelené louce a přesto jsou schopny nabídnout kompletní servis pro běžné automobily i dodávky. Podle Marka Zukala, jednatele společnosti Quick Stop Car, se jejich servisní jednotky skládají ze dvou vzájemně propojitelných modulů, z nichž v jednom z nich je umístěn zvedák a ve druhém je zázemí moderního autoservisu a pneuservisu. Stojí u čerpací stanice na základě stavebního povolení a s minimálními náklady je jednotka přemístitelná do 3 dnů na jiné místo.

Modul se zvedákem má světlou výšku čtyři a půl metru, aby v něm bylo možno servisovat i dodávky. Celkový rozměr servisu je šest krát osm metrů. Servisní jednotka je s minimálními náklady přemístitelná do tří dnů na jiné místo. Zároveň je díky fotovoltaickým panelům energeticky soběstačná.

Nová servisní síť bude fungovat na modelu franšízy. Právě franšízanti budou jednotlivé servisy provozovat na základě smlouvy o franšíze a podrobného manuálu. Zároveň provozovatel bude muset absolvovat základní vzdělávací kurzy a školení u profesionálů.

Zdroj: Quick Stop Car, foto: Pixabay