Propad prodejů nových osobních aut má vliv už i na leasing

auta, operativní leasing

Registrace osobních automobilů v Česku razantně klesají, méně se jich prodalo naposledy v roce 2012. Za prvních 7 měsíců je výsledek nejnižší od roku 2014. A vliv to má i na leasing. Zatímco v prvním čtvrtletí zaznamenala Česká leasingová a finanční asociace oživení zájmu o financování nových osobních automobilů (+2,7 %), ve druhém čtvrtletí došlo k meziročnímu propadu o 11,7 %.

Za celé první pololetí 2022 poskytly členské společnosti ČLFA na nákup osobního vozu finanční prostředky v objemu 21,5 miliardy korun. Z toho na nové vozy připadlo více než 14 miliard korun.

Za prvních šest měsíců letošního roku ve srovnání s rokem 2021 došlo k poklesu v počtu financovaných nových osobních vozů. A to o více než dva tisíce kusů na 24 907. Průměrná výše financování připadající na jeden nový automobil letos stoupla o necelá tři procenta na 574 tisíc korun. Operativní leasing se na celkovém objemu financování nových automobilů podílel 39 %. Zbývajících 61 % připadlo na úvěrové produkty včetně finančního leasingu.

„Podle našich statistik, stejně jako podle údajů Svazu dovozců automobilů, došlo ke snížení nákupů nových osobních automobilů u domácností i firem. Mezi hlavní příčiny menších prodejů patří zejména aktuálně nedostatek vozidel, dlouhé čekací lhůty nebo problémy dodavatelských řetězců. Celkový podíl ČLFA na financování počtu všech nových osobních vozů prvně registrovaných v ČR v 1. pololetí letošního roku činí 25,2 %,“ uvedl Jaroslav Krutilek, generální tajemník ČLFA.

Financování osobních automobilů pro podnikatelské subjekty

Z celkového počtu financovaných nových osobních aut připadlo na segment podnikatelů 77 %, tedy 19 117 automobilů (meziroční pokles o 7 %). Ve finančním vyjádření se jednalo o částku 12,5 miliardy Kč (meziroční pokles o necelých pět procent). Průměrná cena financovaného vozidla byla 652 tisíc Kč. Z produktového hlediska byl mezi podnikateli největší zájem o úvěrové produkty (včetně finančního leasingu), které zaznamenaly podíl 58 %. Zbývajících 42 % připadlo na operativní leasing.

Financování osobních automobilů pro spotřebitele

Spotřebitelé si u členských společností ČLFA nakoupili v prvním pololetí celkem 5790 nových osobních vozů (meziroční pokles deset procent). ČLFA poskytla spotřebitelům financování v objemu 1,8 miliardy korun, což v porovnání s rokem 2021 znamená snížení o 11 procent. Průměrná částka na financování jednoho nového vozu byla 316 tisíc Kč. Rozhodující roli při financování nových automobilů pro spotřebitele hrály úvěry 81 %. Na operativní leasing připadlo 19 procent.

Zdroj: ČLFA