Zemřel František Fridrich, „otec“ leasingu v Čechách

František Fridrich

Leasing dnes většina lidí vnímá jako běžnou součást financování nejen aut. Před třiceti lety to ale byl úplně nový produkt. U jeho rozvoje v Česku stál František Fridrich, který v polovině ledna zemřel.

František Fridrich. Právě jeho lze bez nadsázky označit za zakladatele leasingového financování v České republice. Již v roce 1991 byl iniciátorem vzniku jedné z prvních oborových asociací v tehdejší České a Slovenské Federativní Republice. K samotnému založení Asociace leasingových společnosti ČSFR (ALS ČSFR, předchůdkyně České leasingové a finanční asociace) došlo 17. září 1991. Tehdy byla svolána první členská schůze. V čele ALS ČSFR a později ALS ČR působil František Fridrich až do roku 1994. Zemřel po krátké nemoci v sobotu 14. ledna 2023 ve věku 81 let.

„Jménem členů České leasingové a finanční asociace bych chtěla všem pozůstalým vyjádřit upřímnou soustrast. Bez průkopnictví Františka Fridricha by leasingové financování v Česku nemělo tak významné postavení, jaké dnes bezesporu má. Velmi dobře si pamatuji na reklamy ze začátku 90. let, kdy se začínalo budovat povědomí o leasingu, který v té době dával zájemcům o podnikání bez kapitálu naději na založení vlastního byznysu. Leasing je dnes naprosto standardním způsobem financování podnikatelů a firem v ČR a významně přispívá k ekonomickému rozvoji naší společnosti.
I za to patří naše poděkování Františkovi Fridrichovi,“
uvedla Jana Hanušová, předsedkyně představenstva ČLFA.

Zdroj: ČLFA