Letní čas přináší nebezpečí většího počtu vážných nehod

letní čas, Pixabay

Zimní a letní čas a jejich změny jsou dlouhodobě terčem vášnivé diskuze. Změna času může mít vliv i na výkon řidičů. Hrozí větší riziko vážných dopravních nehod.

Podle odborníků z americké University of Colorado se jedná především o spánkovou deprivaci. Výkon ospalých řidičů nejednou klesá na úroveň šoférů jedoucích pod vlivem alkoholu. Řidiči mohou mít problém s vnímáním a vyhodnocováním potenciálně nebezpečných situací a také jejich reakce nemusí být dostatečně rychlé. Skokové zkrácení doby spánku o jednu hodinu narušuje jeho kvalitu, což s sebou následně nese problémy s nedostatečnou mírou pozornosti za volantem.

Nebezpečné je především pondělí bezprostředně navazující na víkend, kdy ke změně času došlo. Analýza statistických dat nehodovosti provedená za 21 let severoamerickou National Highway Transportation Safety Administration prokázala zvýšený výskyt smrtelných dopravních nehod, ke kterým dochází v dané pondělí, o cca 7 procent oproti ostatním pondělkům roku. Studie zveřejněná v American Economic Journal dokládá, že vlivem změny času na letní zemře na silnicích USA cca 30 osob ročně.

Osmiprocentní nárůst počtu dopravních nehod evidují i v Kanadě, podobně vyznívají i analýzy ve Velké Británii. „Na začátku týdne po provedené změně času se totiž na silnicích potkává velké množství nedospalých lidí, kteří nadprůměrně chybují, a navíc mohou být podráždění. To s sebou nese mimo jiné nižší míru vzájemné tolerance,“ vysvětluje Roman Budský z platformy Vize0.

Nárůst více než o 20 procent

Zahraniční data potvrzují i české pojišťovny. Například Kooperativa v loňském roce zaznamenala výrazný nárůst škod v podstatě celý týden po změně času. „V pondělí třetího dubna 2022 to bylo o cca 11 % více škod. Ale úterý, středa a čtvrtek po změně času přinesly dokonce více než 20% nárůst škod oproti době před změnou času,“ upozorňuje na kritické dny Milan Káňa z pojišťovny Kooperativa.

Nedostatečný spánek a také únava jsou jedním z nejvýznamnějších faktorů, které zapříčiňují dopravní nehody. Nejohroženější jsou v tomto ohledu mladí řidiči do 25 let, senioři, lidé pracující na směny a řidiči, kteří denně ujedou stovky kilometrů. Ať už řidiči kamionů, autobusů nebo obchodní zástupci. Únava zvyšuje riziko nehody a reakce takto unaveného řidiče se dají přirovnat k těm, které má podnapilý šofér – nesoustředěnost, nervozita, zkratovité jednání, nebo naopak velmi pomalé reakce, špatný odhad.

„Je dobré se v posledních dnech před změnou času a především o daném víkendu dostatečně vyspat, vytvořit si spánkovou rezervu. A během prvních pracovních dnů po změně času počítat s možným vlivem únavy na kvalitu vlastního řidičského výkonu i kondici ostatních účastníků silničního provozu, včetně chodců. Zkrátka opatrnost i vzájemná tolerance jsou více než kdy jindy na místě,“ uzavírá Budský.

Zdroj: Vize0

Ilustrační foto: Pixabay