Servisní modul na dálku pozná, kdy musí auto do servisu

servis, auto

Poskytovatel operativního leasingu automobilů LeasePlan spustil službu s názvem Servisní modul. Spočívá v online monitoringu technického stavu vozidla, díky kterému pak řidič i leasingová společnost mohou správně a včas reagovat na vzniklé problémy.

Servisní modul podle LeasePlanu přináší na trh operativního leasingu zcela nový pohled na správu vozového parku. Objednat auto do servisu je teď možné mnohem snadněji a s dostatečným časovým předstihem.

„Nový systém nám umožňuje nabídnout firemním zákazníkům a jejich řidičům optimálně zorganizované služby spojené se servisem. V reálném čase získáváme informace o rozsvícených kontrolkách a varovných hlášeních ve vozidle, a můžeme tak ihned spustit procesy, které vedou k vyřešení aktuálních potíží,“ říká Lubomír Och, technický ředitel společnosti LeasePlan Česká republika.

Zabrání zbytečným vícenákladům na servis

Pomocí online monitoringu navíc LeasePlan dokáže předejít tomu, že vozidlo kvůli odkládaní servisu ze strany řidiče vypadne ze záručního programu výrobce. Zabrání tím zbytečným  vícenákladům. Firma si informace ze Servisního modulu nenechává pro sebe, ale poskytuje je i svým klientům. LeasePlan pro tyto účely vyvinul speciální reportingový a analytický nástroj, který fleet manažerům umožňuje lépe kontrolovat aktuální stav vozů, plánovat návštěvy u servisních partnerů, a tím šetřit náklady. Kromě toho jim ulehčuje práci při správě takzvaných poolových vozidel, která podle potřeby využívá více řidičů.

Spuštění Servisního modulu představuje zásadní změnu. Dosud si řidič musel dobu vhodnou pro objednání do servisu hlídat sám. Když se rozhodl pro návštěvu servisu, obrátil se na LeasePlan, a to buď telefonicky prostřednictvím call centra, anebo pomocí pokročilých online nástrojů: webového formuláře či digitální karty DriverPass, kterou si řidiči mohou nahrát do mobilního telefonu.

Občas se však stalo, že vozidlo nutně potřebovalo servis, ale řidič se neměl k tomu, aby jej objednal. Výjimkou nebyly případy, kdy se servisní prohlídky nestihly v předepsané době, z čehož vyplývaly další komplikace.

Předcházet stresovým situacím

„Služba je navržena tak, aby řidiči pomáhala předcházet těmto stresovým situacím, ale přitom mu nebyla na obtíž. Když vozidlo začne hlásit blížící se servisní kontrolu nebo nutnost servisního zásahu, systém vyšle řidiči připomínku na mobil do digitální karty DriverPass a souběžně mu zašle SMS. Stejnou zprávu pošle případně jeho fleet manažerovi,“ vysvětluje Lubomír Och.

Nejvíce výhod přináší nový systém řidičům, kteří si navykli používat digitální kartu DriverPass., kterou mají nahranou v telefonu. Ta umožňuje objednání do servisu bez nutnosti kamkoli volat a hledat volnou kapacitu servisního partnera. DriverPass řidiči poskytne i popis významu hlášek ve vozidle a doporučí mu, jak v nastalé situaci postupovat.

Systém Servisního modulu je napojen na interní aplikaci LeasePlanu, která sleduje, jestli už je vozidlo objednáno do servisu. Když zjistí, že se termín kriticky přiblížil a auto stále není ani přes předchozí upozornění objednané, předá informaci pracovníkům call centra. Ti pak telefonicky kontaktují řidiče a s nahlášením do servisu mu pomohou.

Objednání do servisu na pravidelnou prohlídku je přitom jen jednou z možností, které Servisní modul poskytuje. Systém najde uplatnění i v případech běžného opotřebení či poruch a také při kontrole kvality odvedené práce servisními partnery. Pomáhá tak LeasePlanu objektivněji posoudit relevanci navrhovaných oprav ze strany dodavatele.

„Servisní modul jednoznačně přispívá ke kontrole vynaložených nákladů, z čehož těží především naši klienti. Službu přitom poskytujeme za přísného dodržování všech zásad GDPR. Informace z vozidla se striktně týkají pouze jeho technického stavu a počtu ujetých kilometrů,“ upozorňuje Lubomír Och.

Procento vozidel LeasePlanu, která jsou vybavena online monitoringem technického stavu, neustále roste. Zároveň probíhá intenzivní rozvoj dalších funkcionalit systému, které bude LeasePlan svým klientům postupně představovat.

Zdroj: Leaseplan