ROZHOVOR: Libor Hladík z PRE – „Budeme se soustředit na komfort zákazníka“

Za kormidlo oddělení E-Mobility v Pražské energetice se z kraje roku postavil Libor Hladík. Na poli infrastruktury se chce věnovat dalšímu rozvoji sítě, službám pro soukromé i firemní zákazníky a soustředit se na poskytovaný komfort u nabíjecích stanic.

Do čela divize E-Mobility v Pražské Energetice přicházíte ze společnosti Shell, kde jste se též rozvoji elektromobility věnoval. Co zde budu nyní vaše hlavní cíle?

Naši strategie bude nyní jasná, vidím ji přibližně v následujících třech krocích. Zaprvé budeme dál budovat u zákazníka důvěru a jistotu v naši síť, za druhé mu chceme poskytovat kompletní a přehledné informace i služby, tedy od domácího dobíjení, po nabíjení v práci, na cestách, anebo aby si u nás mohl zároveň objednat instalaci wallboxu, nebo pokud je to fleetový zákazník, abychom i jemu mohli nabídnout řešení na míru a všechny veškeré potřebné informace. A samozřejmě při tom všem, aby naše řešení bylo bezpečné, spolehlivé a funkční s veškerým potřebným backgroundem. A nakonec musíme našemu zákazníkovi v průběhu nabíjení a v takovém místě nabídnout dostatečný komfort. To je za mne hodně důležité.

Hovoříte o službách pro firmy, umíte jim takové řešení nabídnout?

Ano, dnes už si to každá firma smýšlející o přechodu na elektromobily žádá. A je třeba jim v tom být nápomocen. Aby takový zájemce byl schopný veškeré transakce a nabíjení evidovat, ať už nabíjí zaměstnanec doma, na cestě nebo ve firmě a aby následně vznikala souhrnná vyúčtování a evidence. My máme přesně pro takové potřeby veškerá řešení, umíme dynamicky řídit i výkon nabíjení a poskytnout fleetovému manažerovi veškeré statistiky, které se průběžně ukládají na cloudové úložiště. Dodáváme vše na klíč, zákazník dostane jasnou nabídku, my se jedeme podívat na místo, zjistíme dostupnou kapacitu energie, navrhneme řešení a můžeme realizovat.

V lednu jste v Praze v Chuchli otevřeli už 500. dobíjecí stanici. Kam se posunula infrastruktura nabíjecích stanic za poslední rok či dva a jak budete pokračovat dál?

My budeme zanedlouho otevírat dokonce už 600. veřejnou nabíjecí stanici tady u nás u centrály a i z toho je vidět, jak rychle vývoj infrastruktury postupuje. Vedle toho vnímám posun zejména k ultrarychlému dobíjení, kterou nejdeme sami, ale jdou tím směrem i ostatní distributoři. Už nyní postupně posilujeme naše stojany, kde navyšujeme rychlosti nabíjení, klasicky například u stávajících stanic, kde bylo doposavad k dispozici třeba jen 75 kW a bude se posilovat na 150 kW.

Zároveň máme uzavřenou spolupráci s Hornbachem a Ikea, kde se snažíme budovat veřejné i neveřejné nabíjecí stanice. Jako na několika místech právě u Ikea, kde budujeme i síť pro jejich vozidla. Často jde o početnější nabíjecí huby, vždy ale rozhoduje lokalita a my se snažíme takové huby stavět na strategických a tranzitních místech.

Zároveň se samozřejmě soustředíme na rezidenční nabíjení, kanceláře, depa atd. Ať už veřejné, či neveřejné pro společnosti přecházející na elektromobilitu. Pro firmy máme jak jsem zmiňoval řadu řešení na míru a chceme jim nabídnout ale ještě víc, aby systém uměl vypočítávat úsporu CO2 a další užitečné nástroje pro samotné fleetové manažery.

Co by prospělo větší důvěře v elektromobilitu právě ve firmách?

Za mě samozřejmě dotace nebo obecně podpora nákupu elektromobilu. Aktuálně máme i od ministra Síkely příslib, že jsou v jednání nové body podpory, stejně jako nějaké další nákupy elektrických modelů od státní správy, která chce jít příkladem. Samozřejmě firmy se často potýkají i s dalšími nástrahami, jako jsou omezení od správců budov apod. I v těchto oblastech se budeme dál snažit firmám napomáhat a správnou komunikací bořit i tyto mýty a nástrahy. A mohu o tom hovořit z vlastní zkušenosti. Právě z předchozí pozice v Shellu, kde jsme chtěli na elektromobily přejít, ale administrativní bariéry z pohledu kde ta vozidla parkovat a nabíjet byl sáhodlouhý řetězec komplikací. To se musí zlepšit.

Hovořil jste o zvyšování komfortu zákazníků u nabíjecích stanic, co jste tím měl na mysli?

Jde o větší zaměření na zákazníka. Například pokud jde o šíři nabíjecího stání. Dosavadní přístup nebyl zcela ideální, ty prostory vznikaly na stávajících parkovacích místech a na mnoha lokalitách je to zejména v případě, kdy k nabíječce přijedou třeba dva vozy s rozdílným umístěním nabíjecího konektoru, zcela na hraně nebo velmi nešikovné. Stejně tak si myslím, že by bylo dobré myslet na invalidy a přizpůsobit parkovací místa i pro ně. To do současné chvíle také nikdo neřešil.

Další věc je osvětlení. Já jsem rád, že jsme za poslední období velmi narostli, jsme dvojka na českém trhu, máme velmi dobře pokrytou Českou republiku, na druhé straně bychom se opravdu měli soustředit na tu zákaznickou zkušenost a vnímat i to, že když večer dojedu třeba k naší trafostanici, tak aby tam bylo veřejné osvětlení. Které nyní ledaskde chybí. Zkrátka aby to místo bylo osvětlené, čisté a bezpečné. Ideálně s nějakou další přidanou hodnotou. A aby byla ta místa také lépe značená, zejména v nákupních centrech, podzemních garážích apod. Zkrátka jde mi o našeho zákazníka, aby se k našim nabíjecím stanicím rád vracel a byl i dobrou referencí pro naše další klienty.

Jaká je vaše dosavadní zkušenost s elektromobily? Jezdíte nějakým takovým?

Zrovna včera jsem se vrátil z cesty do Vídně s modelem VW ID.3 a cesta proběhla naprosto v pohodě s jednou zastávkou k nabíjení. Z mého pohledu už dnes není potřeba mít obavu z nějakého špatného dojezdu. Stále více se ukazuje, že produkt elektromobilu už je bez problému použitelný. Ostatně ani o to, že bych v případě potřeby nedobil, není nutné mít starost. Na hlavních tazích jsou k dispozici už často dobíjecí huby umožňující nabíjet více automobilů najednou. Právě na schůzce ve Vídni jsme řešili, jestli do budoucna nebude možné ukazovat v aplikaci nejen aktuální obsazenost a disponibilitu stojanu, ale i stav nabití nabíjeného vozidla a případné procento, do jakého je předpoklad nabíjení. Do budoucna navíc vidím i možnost rezervace nabíjecího stojanu, třeba s nějakým poplatkem. Moje představa je i to, aby v rámci plánování cesty aplikace rovnou ukazovala i pravděpodobnost obsazenosti takového stojanu, na základě nějaké jeho historie a vytíženosti v čase.

Dobije váš zákazník s vaším čipem i v zahraničí?

Samozřejmě, máme partnerství se všemi okolními státy a řadou dalších. Všechny dovolenkové destinace jako Itálie, Slovinsko či Chorvatsko jsou pokryté, takže není problém se v létě vydat s naším čipem na dovolenou právě třeba do Chorvatska a po cestě bez problému nabíjet. A síť bude postupně narůstat s tím, jak poroste síť našich zahraničních partnerů.

Kde vidíte elektromobilitu a vaši síť v následujících letech?

Vyroste tady víc domácího nabíjení, stejně tak se víc rozšíří i pomalé rezidenční nabíjecí stanice ve městech doplněné o velké dobíjecí huby s velmi rychlým dobíjením, kde bude v okolí i další zázemí s obchody, mytím aut apod. Stejně tak se bude rozšiřovat i nabídka samotných aut zejména v nižších segmentech a elektromobilita poroste. Tento trend je nezastavitelný a je jasné, že nákup ze začátku potáhnou právě velké firmy a postupně se bude zaplňovat i sekundární trh, přes který se elektromobil dostane i k soukromým zákazníkům.

Michal Žďárský