Dojezd aut na vodík zvýší Toyota o 20 procent

Toyota Mirai, vodík

Dojezd aut na vodík chce Toyota v roce 2026 zvýšit o 20 procent. Bude to dík nové generaci vodíkových palivových článků. Ty budou mít vyšší hustotu energie (16,3 kW/l). Momentálně vodíková Mirai ujede zhruba 650 km na jednu nádrž.

Dojezd aut na vodík se tím zvýší, zároveň se snížením počtu článků stane tato technologie dostupnější pro širší veřejnost. Toyota navíc odhaduje, že náklady na údržbu nákladního vozu vybaveného palivovými články nové generace budou díky 2,5krát delšímu servisnímu intervalu výrazně nižší než u vozidel s dieselovými motory.

Nová generace palivových článků rovněž umožní flexibilnější výrobu. Na stejné lince bude možné vyrábět různé typy článků v závislosti na jejich zamýšleném použití.

Delší dojezd aut na vodík: Nové nádrže

Toyota usiluje o standardizaci vodíkových nádrží používaných v nákladních automobilech v Evropě, USA a Japonsku, aby se tak urychlila jejich výroba a usnadnila jejich instalace do různých typů vozidel. Společnost pracuje na nádržích na stlačený i kapalný vodík pro použití ve velkých nákladních vozech. Použití kapalného vodíku umožňuje použití nádrží menších rozměrů.

Probíhají také vývojové práce na vodíkových nádržích menších rozměrů a tvaru, jež bude snadné instalovat a budou kompatibilní s mnoha typy automobilů. Cílem Toyoty je umožnit přestavbu stávajících vozů tak, aby mohly využívat elektrický pohon na vodíkové palivové články nebo vodíkové spalovací motory.

Hodnota vodíkového sektoru roste

Toyota představila plány v oblasti vodíkových technologií a změny ve své organizační struktuře. Od července budou všechny aspekty činnosti – vývoj, výroba a prodej – spadat pod novou organizaci s názvem Hydrogen Factory. Urychlí to rozhodovací procesy, usnadní regionalizaci výroby a oddělení výzkumu a vývoje a pomůže navázat strategická partnerství, aby poskytované technologie byly co nejdostupnější a nejkonkurenceschopnější.

Toyota odhaduje, že vodíkový sektor bude mít do roku 2030 hodnotu pěti bilionů jenů, přičemž největšími trhy budou Čína, Evropa a Severní Amerika. Společnost má již nyní objednávky na 100 tisíc sad palivových článků.

Silniční testy vozy s vodíkovým spalovacím motorem

Toyota již několik let vyvíjí technologii vodíkových spalovacích motorů jako alternativní cestu ke snižování emisí CO2. Prototypy vozů s uvedeným pohonem byly dosud testovány na uzavřených zkušebních tratích a v dálkových závodech.

Nyní značka získala povolení k testování na veřejných komunikacích a koncepční vůz s tímto motorem již má registraci a je schválen k provozu. Toyota se tak přiblížila uvedení pohonu na trh.

Zdroj: Toyota