Drivalia oficiálně v Česku: Firmám nabídne střídání aut i každý měsíc

Česká pošta, Drivalia, Škoda Fabia

Drivalia, nástupce společnosti Leaseplan v České republice, dnes oficiálně představila své plány na tuzemském trhu. Kromě tradičních finančních produktů slibuje i nové služby, jako předplatné automobilů nebo sdílení služebních vozů včetně elektromobilů.

Auta a jejich provoz je dnes už tak drahý, že nejen soukromé osoby, ale i firmy začínají omezovat nákup nových vozidel a hledají řešení v částečném sdílení a pronájmu aut. Do Česka míří nová služba, tzv. předplatné vozidel, v rámci které nebudou uživatelé auto vlastnit, ale používat klidně každý měsíc jiné. O tom, i o celkové situaci na trhu, hovoří Martin Brix, generální ředitel společnosti Drivalia Lease Czech Republic.

Podle průzkumu EY Fleet Survey 2023 v následujících třech letech očekává rozšiřování vozových parků pouhých 6 % fleet manažerů. Oproti tomu 88 % manažerů předpokládá, že jimi spravovaná flotila zůstane přibližně stejná. Co je podle vás příčinou?

Hlavním důvodem jsou neustále rostoucí ceny nových vozidel, které nutí firmy hledat co nejefektivnější způsoby mobility. V Drivalii předpokládáme, že v přístupu k řízení podnikových flotil dojde v nejbližších letech k výrazným posunům. Bude pokračovat odklon od vlastnictví vozu k nejrůznějším formám pronájmu neboli operativního leasingu. Očekáváme, že ve firmách poroste zájem o variabilní pronájmy s nejrůznější dobou trvání, o sdílení služebních automobilů včetně elektromobilů, ale i o předplatné vozidel.

Co předplatným automobilů myslíte?

Dnes zákazníci operativního leasingu užívají po celou dobu kontraktu stále stejné vozidlo, za které leasingové společnosti platí konstantní měsíční splátku. Ve světě už se prosazuje trošku jiný režim: firma nadále platí pravidelný paušál, ale vozy si každý měsíc může měnit podle aktuální potřeby. Výsledkem je efektivnější řízení autoparku, které dokáže reagovat na skutečné potřeby mobility. Například v Itálii i jinde v Evropě nabízí Drivalia tento koncept pod názvem CarCloud.

Předpokládáte, že zájem o pronájem automobilů poroste i mezi retailovou klientelou?

On už roste, hlavně mezi mladší generací. Ve velkých městech je stále běžnější, že lidé využívají nejrůznější platformy na sdílení vozidel včetně elektromobilů, půjčují si auta na velmi krátkou dobu. Na tuto tendenci chceme odpovědět spuštěním programu Drivalia Rent, kterým své služby přiblížíme právě retailovým zákazníkům. Drivalia má v oblasti krátkodobých zápůjček mnohaleté zkušenosti a nabízí je v řadě zemí Evropy.

Drivalia: Zastoupení eletroaut ve firemních flotilách poroste

Podle zmiňovaného průzkumu roste podíl manažerů, kteří považují za důležité celkové náklady na vlastnictví, typ pohonu a ekologičnost vozidla. Naopak klesá procento těch, pro které je hlavním rozhodovacím kritériem při nákupu nových vozů jejich pořizovací cena. O čem to podle vás vypovídá?

Firemní klientela už je v oblasti správy autoparků velmi vzdělaná. Ve velkých společnostech je samozřejmostí, že hlavním kritériem pro výběr vozidel jsou celkové náklady na vlastnictví (TCO) a nikoli pořizovací cena automobilů. V době rostoucích cen a vysokých úrokových sazeb tento přístup nabyl na významu. Zjištění průzkumu zároveň zapadá do našich představ, jakým směrem se budou firemní autoparky vyvíjet v dalších letech. Podniky budou ještě více dbát na ekonomiku, ale i udržitelnost flotily. Vidíme to i na svých zákaznících. Jenom pro ilustraci: Každým rokem pořádáme s odborným časopisem Flotila testovací jízdy s vozy nejrůznějších značek. Na letošní zářijové setkání přijela většina automobilek i s novinkami na poli elektromobility. A právě o elektrické modely byl mezi přítomnými fleet manažery a dalšími hosty z řad našich klientů největší zájem.

Takže význam elektromobility se podle vás zvýší?

Její zastoupení ve flotilách poroste, protože stále více společností vyhodnotí tuto formu mobility jako nejracionálnější volbu. Rozdíly v cenách konvenčních vozidel a elektromobilů se budou zmenšovat a vzhledem k nižším výdajům na servis a provoz elektrických aut začnou celkové náklady hovořit ve prospěch čisté mobility. V řadě zemí západní Evropy už dnes vychází TCO u elektromobilů lépe než u srovnatelných konvenčních modelů. Kromě toho jsou tam mnohem dál v budování nabíjecí infrastruktury, což je další důležitý argument pro potenciální zájemce o elektromobilitu. S infrastrukturou může pohnout stát i soukromí investoři. Například Drivalia provozuje v domovské Itálii přibližně 1600 veřejných nabíjecích stanic, což představuje největší tamější síť vybudovanou soukromým subjektem.

Co když ale výrazný nárůst počtu elektrických aut na silnicích povede k citelnému zvýšení cen elektřiny? Celkové náklady pak stoupnou…

Výhodou elektromobilů je, že výdaje na spotřebovanou elektřinu mají na celkových nákladech výrazně nižší podíl, než je tomu v případě benzinu či nafty u konvenčních vozidel. A protože ceny energií jsou obvykle spojité nádoby, je evidentní, že když rostou, je to větší problém pro vlastníky aut se spalovacími motory než pro řidiče elektromobilů. To samozřejmě neznamená, že opět nemůže přijít cenový šok, jaký jsme zažili v loňském roce, kdy ceny elektřiny dočasně vystřelily na úroveň, kterou nikdo nemohl předpokládat. Ale podobné výkyvy v minulosti zažily i ceny ropných produktů.

Jak může zájem o elektromobilitu podpořit čínská konkurence?

Je to bezpochyby důležité téma. Chystají se kroky na ochranu evropských automobilek, ale otázkou je, nakolik budou účinné. Někteří čínští výrobci už dnes prodávají auta pod evropskými značkami. Panuje obecná představa, že zákazníci v Evropě jsou při výběru automobilu velmi konzervativní a v mnoha zemích včetně České republiky i velkými patrioty, ale na to nelze sázet při strategických úvahách o dalším směřování evropského autoprůmyslu. Stačí se podívat na to, jaká prodejní čísla na našem kontinentu letos vykazuje Tesla.

Hlavně ve firemním zákaznickém sektoru nakonec vždy převáží ekonomické argumenty. Pokud čínské vozy budou levnější a navíc konkurenceschopné z hlediska kvality, a tedy z hlediska nákladů na servis a údržbu, zájem se bude stále více přesouvat jejich směrem. Z pohledu zákazníků ale nástup čínské konkurence nemusí být špatnou zprávou, protože zvyšuje tlak na cenovou politiku tradičních výrobců. Podobný efekt má snížení cen vozů Tesla, které se ihned promítlo do poptávky po modelech této značky. Trh na to musí reagovat a není jiná cesta než přijít s elektrickými modely, které budou dostupnější pro širší veřejnost.

Martin Šidlák, psáno pro IDNES