Nehoda na parkovišti: Zažilo ji až 90 procent řidičů

Parkoviště, nehoda na parkovišti, Pixabay

Nehoda na parkovišti potkala podle odhadů pojišťovny Uniqa až 90 procent řidičů. Většinou jde o drobné odření laku na dveřích nebo zrcátku. Ale v průzkumu společnosti Nextbase uvedlo 22 % českých řidičů, že již zažili situaci, kdy jim někdo naboural auto na parkovišti a z místa ujel.

Za prvních osm měsíců letošního roku došlo dle Policie ČR k téměř 61 tisícům nehod. Srážka se zaparkovaným vozidlem přitom byla druhá nejčastější, celkem se stalo téměř 15 tisíc nehod. Velká část z nich se přitom odehrává na veřejných parkovištích, například u supermarketu či obchodních center. Častou příčinou bylo nevěnování se řízení vozidla, dále nesprávné otáčení nebo couvání, případně vyhýbání se bez dostatečného bočního odstupu.

Někdy je spoluviníkem úzké místo na zaparkování, zejména v době oblíbených masivních SUV vozidel. Čím starší parking, tím užší místa i průjezdové komunikace. Jindy jde o řidičskou nešikovnost, netrpělivost a třeba i neznalost místních pravidel, například často je kamenem úrazu přednost zprava platící na většině velkých veřejných parkovišť,“ řekla Eva Svobodová, tisková mluvčí pojišťovny UNIQA.

Nehoda na parkovišti: Do 100 tisíc bez policie

V případě, že vzniklá škoda nepřesahuje 100 tisíc a viník z místa nehody neujede, není třeba volat policii. Stačí, když řidič, který uzná svou vinu, vyplní záznam o dopravní nehodě a následně bude škoda proplacena z jeho povinného ručení. V případě, že se řidiči nedohodnou, je zapotřebí zavolat policii. To samé platí v případě, že se někdo zraní, je-li vozidlo na operativní leasing (a majitelem je tak třetí osoba), poničí se cizí majetek jako dopravní značka či svodidla nebo není možné obnovit plynulost provozu vlastními silami.

Velká část řidičů, kteří nehodu na veřejných parkovištích způsobí, z místa ujede. Parkovací plochy jsou však standardně vybaveny kamerovým systémem z důvodu monitoringu plynulosti dopravy, obsazenosti či navigace na volná parkovací místa. A svou roli plní i v oblasti bezpečnosti. „Pokud lidé zjistí, že na jejich autě vznikla škoda, měli by bez zbytečného odkladu informovat o daném incidentu ostrahu objektu, popřípadě správce kamerového systému, kterým je zpravidla provozovatel obchodního centra či supermarketu. Následně by jej měli požádat o vyhledání a uchování předmětného záznamu dokumentujícího průběh krádeže, vykradení či poškození automobilu, aby nedošlo k automatickému vymazání starších záznamů,“ dodal Lukáš Převrátil, ředitel dohledového centra M2C Space, skrze které společnost M2C monitoruje a dohlíží na obchodní centra a jejich parkoviště.

K drobné nehodě stačí pouhá záměna pedálů

Následně je zapotřebí přivolat státní policii a škodu s ní řešit protokolárně. „Je-li identifikace pozitivní a prokáže-li se kontakt s poškozeným autem, řeší se škoda z povinného ručení viníka. Častější je však situace, kdy motorista řeší větší parkovací škodu, na kterou může přijít až zpětně s odstupem, ze svého havarijního pojištění,“ sdělila Eva Svobodová z pojišťovny Uniqa.

Kvalitní havarijní pojištění se navíc vyplatí i v případě, že si řidič při parkování poškodí své auto. A to obzvláště u nových aut, kde může způsobená škoda dosáhnout několika tisíc korun. Dle Lukáše Převrátila, je velmi častým případem nehody na parkovišti záměna pedálů, jejíž vinou se pojistí nejen cizí majetek, ale i vlastní auto.

Často se jedná o záměnu brzdy a plynu, popřípadě zařazení zpátečky, kdy zpravidla nejprve vinou nechtěného přidání plynu dochází k poškození majetku před vozidlem, například závory či zábrany na parkovišti, případně rychlé zařazení zpátečky k poškození majetku za vozidlem, kterým je zpravidla jiný vůz. Dalším nešvarem je vjezd do parkoviště s omezenou výškou, kdy mají lidé na střeše vozu například cyklistická kola nebo střešní box, případně nabourání stojanů parkovacího systému,“ odpovídal Tomáš Exler, ředitel divize obchodních center M2C. „Mezi kuriózní případy pak určitě patří událost, kdy chtěl zákazník sjet schody na parkovišti v automobilu,“ dodal Exler.

Zdroj: Uniqa

Image by Michi S from Pixabay