ROZHOVOR – Milan Korecký, AVE CZ: „Pozitivní motivace funguje“

Zbavují nás odpadů a jezdí ekologicky – v AVE CZ odpadové hospodářství využívají detailně zpracovaný monitoring vozidel vyhodnocující jízdní styl zaměstnanců. Pro ty připravili i motivační soutěž o předplacené tankovací karty. Jak systém funguje, nám osvětlil ředitel logistiky AVE CZ Milan Korecký.

Čím se vaše společnost zabývá a jaké vozy máte ve vašem vozovém parku?

Naše společnost poskytuje již 30 let nejen služby v odpadovém hospodářství, ale zhruba polovinu obratu tvoří další činnosti pro veřejný i soukromý sektor – zimní/ letní údržba komunikací, stavebnictví, údržba zeleně, facility management, sanační činnosti a další. Naše služby zabezpečuje téměř 2500 ks techniky – počínaje např. ručně vedenými válci, přes nákladní vozidla kategorií N1 až N3 a konče těžkými stavebními stroji. Největší zastoupení mají vozidla pro odpadový segment, a to jak pro část svozovou (popelářská vozidla), tak nosiče kontejnerů. Denně můžete potkat na silnicích kolem 1000 vozidel v barvách AVE. Nedílnou součástí je i flotila osobních a užitkových vozidel – celkem 500 ks. Vozidla i stroje jsou převážně financované formou operativního leasingu (OL), který nám ve spojení s patřičnou servisní službou umožňuje řídit technický park z pohledu optimálních nákladů a provozního využití. Nákladní vozidla a stroje jsou v režimu OL na období 6 let, osobní a užitková vozidla na tři roky.

Využíváte ve firmě nějaký monitoring a jak s ním pracujete?

Všechna technika je osazena vlastním telematickým systémem, který nám sleduje a vyhodnocuje nejen jízdní data vozidla/ stroje, ale i činnost nástavby. Ve standardní výbavě nových vozidel kat. NA je kamerový systém, jenž pomáhá řešit a kontrolovat provádění služeb a zároveň i je to nástroj pro ochranu našich řidičů – např. při pojistných událostech. Pro osobní a větší část užitkových vozidel používáme mnoho let systém Carnet od společnosti CCS. První instalace proběhly před 15 lety a od té doby využíváme systém plošně. Carnet nám řeší komfortním způsobem knihu jízd, tankování PHM, jenž je napojené na SW našich interních čerpacích stanic a samozřejmě řeší i sběr dat z tankovacích karet. Délka provozování Carnetu hovoří asi jednoznačně i o vhodnosti a naší spokojenosti s tímto systémem. Důležitým faktorem je spolehlivost i rychlá montáž HW monitorovacích jednotek při obnově OS a UŽ vozidel každé tři roky. Uživatelsky přívětivý reportovací nástroj nám umožňuje různý pohled na požadovaná data.

Využíváte i služby tankovacích karet?

Tím, že nás vozidla „živí“, tak o to více se věnujeme sledování a vyhodnocování dílčích nákladů spojených s jejich provozem. Největší objem tvoří PHM. Využíváme tří zdrojů tankování – dle možností a charakteristik daného provozu: provozujeme více než 20 vlastních čerpacích stanic, které nám umožňují tankovat (převážně) naft u přímo v našich areálech; kde nemáme vlastní benkalor, tak přichází na řadu smluvní čerpací stanice v blízkém okolí, a hlavně tankovací karty. Na základě výběrového řízení na úrovni celého holdingu využíváme poměrně dlouhou dobu primárně tankovací karty od společnosti CCS, které nám umožňují v rámci dohodnutých obchodních podmínek a při aktivním používání aplikace Tank Navigator dostat se mnohdy pod cenu PHM na našich čerpacích stanicích.

Využíváte ještě nějakých dalších služeb spojených s provozem firemních vozidel?

Ano, CCS u nás uspěla také ve výběrovém řízení pro správu mýta a mezi firemními benefity je i předplacená BONUS karta, která našim zaměstnancům umožňuje levnější tankování pohonných hmot do vlastních vozidel.

Jak vyhodnocujete data nasbíraná z vozidel? Vyhodnocujete je nějak?

Každý fleetový manažer osobních vozidel řeší větší či menší (ne)disciplinovanost uživatelů – péče o technický stav, čistota vozidla, nadměrné opotřebení, pneu, atd. Nemalou roli zde hrají náklady na PHM (vysoká spotřeba, vysoké náklady na pořízení PHM, prémiová paliva). Proto jsme po společné diskusi s dodavatelem přišli s tzv. Vysvědčením řidiče. Jedná se o automaticky generovaný měsíční report, který na základě vyvinutého algoritmu zohledňuje tři oblasti: efektivní využití vozidla, způsob řízení dodržování rychlostních limitů. Na začátku každého měsíce obdrží uživatel informaci, jak si stojí.

S jakou reakcí se tento přístup setkal u zaměstnanců?

Vysvědčení si muselo najít svou cestu, neboť všichni jsme „výborní“ řidiči, všichni někam z pracovních důvodů pospícháme, nemáme čas hledat levnou čerpací stanici, hodnocení je subjektivní. Pravdou však je, že se nám dlouhodobě snížily náklady na pořízení PHM a klesla i spotřeba. Soutěživost pomáhá v náhledu na pořadí v dané kategorii. Systém Vysvědčení využíváme i pro následné roční hodnocení řidičů, kdy nejlepších TOP 10 řidičů obdrží přednabité palivové karty. Uživatelé také aktivněji vnímají celkový náklad na 1 km, který se jim pak následně promítá do výpočtu nákladů na soukromé jízdy.

Zařadili jste již do vašeho fleetu nějaké elektromobily a kde případně tyto vozy nabíjíte?

Alternativní pohony jsou i pro nás velmi často skloňované téma. Proč? Legislativa, požadavky zákazníků a marketing. Pracujeme v oblasti životního prostředí, takže chceme tomu přizpůsobit i technické možnosti. Narážíme samozřejmě na ekonomickou rovnováhu, ale věřím, že hlavně v oblasti osobních a malých nákladních vozidel to bude téma blízké budoucnosti. Ve vozovém parku už přesto máme krom několika osobních čistě elektrických vozidel i malá nákladní EV vozidla. Každým dnem čekáme na převzetí eCANTER od společnosti Mercedes-Benz s nosičem kontejnerů. Již třičtvrtě roku je součástí naší flotily i první popelářské vozidlo s pracovním názvem EVA (Elektrické Vozidlo AVE), které zajišťuje svoz komunálního odpadu v Praze. V Brně je možno potkat v centru i tichý plně elektrický chodníkový samosběr. Dispečink pražské provozovny využívá pro svou kontrolní i provozní činnost elektrický skútr a dokonce i elektrokola. Aktuálně probíhá v našich provozních areálech analýza možností na instalaci dobíjecích stanic. Výstupem bude jednotné řešení uplatnitelné ve většině provozoven. V současnosti si vystačíme s jednou dobíjecí stanicí na pražském provozu. Jinde využíváme speciální nabíjecí „chytré“ kabely nebo veřejná nabíjecí místa.

Michal Žďárský