Využívejte všech možností mytí

myci linka

myci linkaČisté vozidlo je dobrou vizitkou jak pro společnost, tak její zaměstnance. Udržování vozového parku v čistotě ale něco stojí, a tak se podívejme na různé způsoby, které mají správci flotil k dispozici.

V praxi se nabízí dvě rozdílná řešení mytí firemních vozů a  to buď externími, nebo vlastními prostředky. Využitím externích prostředků se rozumí využívání cizích mycích zařízení a  dalších souvisejících služeb – například u  čerpacích stanic – a  nese s  sebou prakticky jen provozní náklady bez počátečních investic. Pořízení vlastního mycího zázemí je potom pro společnost v  první fázi investičně náročnější, v  konečném důsledku však může většímu vozovému parku přinést úspory.

 

Využití externích automyček převládá

Zaměřme se nejdříve na výhody a nevýhody externího řešení. O čistotu přiděleného vozu se obyčejně stará přímo řidič, který využívá služeb mycí linky ze sítě u  které firemní vozidla tankují. Platby za takovou to údržbu vozu probíhají buď z  prostředků zaměstnance se zpětným proplácením, nebo prostřednictvím palivové platební karty, což je vhodnější nástroj pro snadné sledování tohoto druhu výdajů. Výhodou využívání externích řešení mytí vozidel je skutečnost, že zaměstnanec může využít služeb dostatečně husté sítě čerpacích stanic a návštěva mycí linky je také rychlejší, než např. vlastní ruční mytí vozu zaměstnancem. Náklady na jedno umytí automobilu se liší v  závislosti na  velikosti vozidla a zvoleném programu.  V případě požadavků na ruční mytí se využívají specializované společnosti, které se tímto druhem činnosti zabývají. Alternativou k myčkám může být čištění vozidel v mycích boxech, které bývá levnější, ale časově náročnější pro řidiče.

Vlastní pohled na  problematiku mycích boxů nám přiblížil Martin Vlček, ze společnosti Unikont Group, která na českém trhu zastupuje značku FRANK.  „Samoobslužné mycí boxy stále nejsou v České a Slovenské republice moc rozšířené  – na rozdíl od západní Evropy, kde je běžné jet například nakoupit do supermaketu, poslat manželku dovnitř a  venku si v  klidu umýt své auto tak, jak si to představujete vy, ne portálová myčka a její program.“  V případě mytí firemního vozu ale jde o čas, který představuje určitý finanční náklad na zaměstnance a stojící automobil v mycím boxu. V konečném důsledku tam může být 30 minut strávených v mycím boxu pro firmu dražší, než 10 minut v automatické myčce.

Z pohledu správce vozového parku a nastavených interních pravidel je důležité zajistit, aby zaměstnanec své vozidlo udržoval v čistotě a měl tedy možnost vůz umýt kdykoli v případě potřeby. Z toho důvodu lze doporučit při externí formě údržby využívání platebních palivových karet, ze kterých je nejběžněji přijímána karta CCS. Zaměstnavatel tak získá detailní přehled nad údržbou vozu a může snadno regulovat finanční prostředky určené k  umývání. Zaměstnanec naopak nebude mít oproti placení v hotovosti důvod automobil nějak zanedbávat. „Naši zaměstnanci mohou využít jakékoliv myčky, kde akceptují platbu kartou CCS. Udržování vozidla v  čistotě je povinnost každého zaměstnance,“ popsal řešení údržby vozového parku Milan Lamoš, správce vozového parku společnosti Office Depot.

 

Vlastní mycí zařízení a jeho možnosti

V některých společnostech je časté mytí vozů provozní nutností a leckdy by ani nešlo provozovat mimo areál firmy. V  tuto chvíli přichází v  úvahu pořízení vlastních mycích zařízení, u kterých je třeba promyslet vhodný typ a kategorii.

Cenová relace 5000 Kč – 200 000 Kč: Nejlevnější volbou je zařízení na  vysokotlaký ruční oplach vozu. Výše investice se pohybuje v řádu několika tisíc korun u nejjednodušších, desítek a  stovek tisíc u  soi stikovanějších, např. s  vlastním ohřevem vody. Silnou stránkou této alternativy jsou následné nízké provozní náklady. K  mytí vozidel je ovšem třeba mít k dispozici vlastní prostor.

150 000-800 000 Kč: Při potřebě použití čisticích prostředků je řešením výstavba mycího boxu s  čističkou odpadní vody. Ruční mytí patří neodmyslitelně zejména k  průmyslovým a zemědělským provozům, kde je nutné z vozidel pravidelně odstraňovat hrubou špínu. Pokud se firma pro tuto investici rozhodne, je k  ceně boxu nutné připočítat další náklady např. za  čističku odpadních vod, zastřešení, zemní práce, atd.

0,8 – 2,5 mil. Kč: Zásadnější investicí je pak pořízení vlastní mycí linky. Aby se provoz linky vyplatil, je nutné jí dostatečně vytížit. Dostatečného vytížení kapacity lze u  menších vozových parků dosáhnout také komerčním využitím zbylé kapacity mycí linky. Výhodou automatické mycí linky je komplexní řešení mytí, které je časově úsporné. U vlastního zařízení je pak zaručena snadná kontrola nad kvalitou provozu. Mezi nevýhody je třeba zahrnout nutnost adekvátního prostoru na výstavbu mycí linky.

K řešení mytí firemních vozidel lze využít různých způsobů. Volba vhodného a nákladově optimálního řešení závisí především na využití vozidel a jejich počtu.  Pro menší vozové parky je nejvhodnější využít externích zařízení, z  nichž mnohá nabízejí výhodné podmínky pro firemní zákazníky.

Pakliže má společnost adekvátní prostory, stojí za úvahu také pořízení zařízení na vysokotlaký oplach. O  investici do  vlastní mycí linky má smysl uvažovat pouze při jejím častém využívání a  větším vozovém parku. Návratnost investice lze v  takovém případě urychlit komerčním využitím takového zařízení.

 

Možnosti externího mytí vozidel a jejich ceny:

10-100 Kč: Zcela nejlevnější formou ručního mytí je samoobslužný box, kde si řidič za poplatek aktivuje na určitý čas vysokotlaký čistič. Doba a tedy i cena takového umývání ovšem záleží na šikovnosti zaměstnance.

100-900 Kč: Nejčastější variantou je použití myčky. Osobní vozy lze umýt za cca 100,- Kč u programu bez vosku, do 150,- Kč s tekutým voskem. U nákladních automobilů a autobusů se cena jednoho umytí pohybuje od 350,-  Kč do 900,- Kč podle velikosti vozidla. Nevýhodou využívání myček je obtížná kontrola jejich kvality.

250-2000 Kč: Alternativou strojového mytí může být mytí ruční, které je k laku vozidel šetrnější a dostane se i k jinak špatně dostupným nečistotám. Ruční mytí je prováděné specializovanými firmami a jeho cena závisí na typu ošetření. Začíná na 250,- Kč u obyčejného umytí se šampónem a může se vyšplhat až na 1800,- i více při aplikaci tvrdého vosku a renovaci laku.