Řidiči se za volantem cítí sebejistě až po třech a půl letech praxe

jzda v mlze

jzda v mlze

Také firemní řidiči s čerstvým řidičským průkazem mají obavy z mnoha situací, které je mohou za volantem potkat. Například jízda v centru Prahy s tramvajovým provozem může být pro nezkušeného zaměstnance novou zkušeností.

Možná to znáte i ze své vlastní zkušenosti – první cesta v centru města, první jízda na dálnici, nebo podélné parkování – to jsou věci, které se v autoškole naučíte jen částečně, nebo v horším případě nenaučíte vůbec. Navíc například ve Velké Británii mohou řidiči díky rychlokurzům získat řidičské oprávnění už během týdne stráveného v autoškole (v České republice takový rychlokurz zpravidla trvá měsíc). Průzkum britské pojišťovny Swinton ale ukazuje, že pocit bezpečí a sebejistoty za volantem někteří získávají až po třech a půl letech v provozu. Dvě třetiny ze dvou tisíc řidičů, kteří se průzkumu zúčastnili, přiznávají, že jim chybí sebedůvěra za volantem.

Mnozí z nich se bojí rychlého provozu na dálnicích, jízdě po kruhovém objezdu a řízení ve tmě.

Řízení během extrémního počasí je nejvíce zastrašujícím faktorem pro polovinu motoristů do 25 let – největší obavy mají ze sněžení, náledí či mlhy. Druhou nejobávanější činností je jízda po dálnici, následuje podélné parkování a jízda v centru města či po neznámých silnicích.

Mladí motoristé také přiznávají, že od absolvování zkoušky v autoškole už třikrát málem způsobili nehodu.

Steve Chelton, obchodní manažer pojišťovny Swinton, uvedl, že nervozita mladých řidičů za volantem je pochopitelná, domnívá se ale, že sebedůvěra přichází pouze se zkušenostmi. „Řízení není vždy jednoduché, takže je pochopitelné, že překonat obavu z jízdy při špatném počasí, v noci, s dalšími cestujícími ve voze či po neznámé silnici chvíli potrvá,“dodal.

Absolvování nejrůznějších řidičských kurzů může být velmi dobrý způsob, jak zlepšit řidičské schopnosti a schopnost ovládat vozidlo v krizových situacích. V některých případech také může snížit cenu povinného ručení.

Průzkum také ukázal, že znepokojivě vysoké procento mladých motoristů rychle zapomíná základní předpisy a pravidla silničního provozu. Čtvrtina z nich nepoužívá bezpečnostní pásy, zatímco 42% jich během řízení pracuje s mobilním telefonem.

Nejvíce obávané situace za volantem

• Jízda ve sněhu

• Jízda v mrazu

• Jízda v mlze

• Řízení na dálnici

• Podélné parkování

• Neznámé silnice

• Jízda v centru města

• Jízda v dešti

• Předjíždění nákladních vozidel

• Jízda na polních cestách

• Předjíždění

• Úzké uličky

• Velmi frekventované komunikace

• Jízda ve tmě

• Parkování na parkovištích

• Silnice s výmoly

• Semaforem řízené kruhové objezdy

• Kruhové objezdy se dvěma jízdními pruhy

• Jízda s rodiči

• Jízda bez navigace

• Jízda na dálnice s dvěma vozovkami

• Jízda s cestujícími

• Jízda se svým šéfem

• Jízda na vlastní pěst

• Silnice se zpomalovacími prahy

Řada kurzů pomůže zejména s bezpečnou jízdou

Kromě běžného školení nabízejí autoškoly i další kurzy, které mohou pomoci řidičům referentských vozidel. Jsou to například kurzy defenzivní jízdy v běžném provozu, dále potom speciální kurz „Driver assessment“, zaměřený na hodnocení řidičů podle řady přesně definovaných kritérií s písemným „vysvědčením“. „Na základě speciálního požadavku klienta jsme pořádali „Kurz ovládání vozidla“, zaměřený na manévrování s vozidlem, parkování, brzdění atd. Byl určen pro vytipované řidiče, kteří mají často drobné škody na vozidlech pro posouzení jejich stylu a jeho zlepšení“, vysvětluje Ondřej Horázný. Takový kurz provádí učitelé na speciálním polygonu. Cena těchto kurzů závisí vždy na jeho délce, počtu účastníků, místě konání atd. Není tedy pevně stanovena a je tzv. „smluvní“.

Aktuální jsou zejména školy smyku

Mezi firmami je zájem i o kurzy bezpečné jízdy zejména s orientací na školu smyku. Přece jen firmy potřebují svá vozidla v provozuschopném stavu. Autoškoly a některé další specializované firmy nabízejí pro firemní zaměstnance většinou skupinové kurzy, které obvykle trvají kolem čtyř až osmi hodin a stojí přibližně 3500 korun za jednoho řidiče. V rámci kurzů bezpečné jízdy (školy smyku) dostanou účastníci kurzu od instruktorů teoretické informace nutné pro zvládání krizových situací, což si následně mohou vyzkoušet v praxi. Vodou pokryté kluzné fólie nasimulují ty nejzákeřnější situace a řidiči se je naučí zvládat bez rizika.