Jak při předávání vozu minimalizovat firemní odpovědnost?

Za provozování automobilu nese ze zákona odpovědnost jeho provozovatel, v případě firemního vozového  parku tedy většinou fleetový manažer. Mělo by být v jeho zájmu, aby maximální možnou míru odpovědnosti převedl na uživatele vozu, v tomto případě na řidiče. 

S tím souvisí nejen celá řada praktických úkonů a povinností, jež musí fleetový manažer  vykonat, ale také mnoho informací určených přímo uživateli vozidla. Základní školení o používání služebního vozu by mělo probíhat aspoň každé dva roky, nejlépe ale každoročně.

Hlavní je zajistit, aby uživatel služebního vozidla vlastnil řidičské oprávnění příslušné kategorie, které mu dovolí dané vozidlo řídit, a aby byl z hlediska zdravotního stavu a fyzických schopností způsobilý k usednutí za volant. Řidič musí být důkladně proškolen z bezpečnostních předpisů, jejichž cílem je maximální možnou měrou předejít riziku úrazu. Toto platí zejména pro speciální vozidla.

Nepodceňujte vstupní prohlídku vozu

Správci firemních vozových parků mají také za úkol poskytnout budoucím uživatelům základní informace o automobilu včetně toho, kde se nalézají prvky povinné výbavy vozidla (výstražný trojúhelník, lékárnička, bezpečnostní vesta). Správce vozového parku je ze zákona
zodpovědný za bezpečný stav všech služebních automobilů. To obnáší kontrolu a dodržování termínů údržby vozu a především zákonem stanovené termíny technické kontroly. Před každou delší cestou by pak správce měl zběžně zkontrolovat technický stav vozu, zejména brzd.

Poučte řidiče, jak se má o vozidlo starat

Dalším úkolem fleetového manažera je informování uživatele vozidla o tom, jak se má o něj starat. Seznamte řidiče například s tím, že je nutné každý měsíc kontrolovat tlak vzduchu v pneumatikách (včetně rezervy), jeho povinností je i pravidelná kontrola utažení šroubů na jednotlivých kolech (zejména ale těch, která byla nedávno demontována). Mimo to také řidič musí vizuálně kontrolovat stav pneumatik, kontrola světel před každou jízdou by měla být samozřejmostí.  Pro případ, že se řidič služebního vozu stane účastníkem dopravní nehody, musí být seznámen s tím, jak se má v takové situaci zachovat a koho má o nehodě informovat. Většinou je nezbytné kontaktovat leasingovou společnost, policii a zaměstnavatele. Pochybení při takovýchto stresových situacích, na něž není řidič předem připraven, vedou k problémům při likvidaci následků nehody.

Pomohou také rozšířené manuály

Součástí každého automobilu bývá servisní manuál, v němž jsou obsaženy všechny informace ohledně termínů servisních prohlídek (ty bývají po určité době nebo určitém počtu najetých kilometrů). Je vhodné rozšířit tyto manuály o konkrétní body, jež se týkají konkrétního vozidla. Fleetový manažer je také povinen informovat řidiče o nutnosti použít výstražnou vestu v případech daných příslušnou vyhláškou. V případě, že řidič cestuje s vozidlem kupříkladu do zahraničí, je nutné ho informovat o specifikách provozu v té konkrétní  zemi.  Pokud řidič s vozem přepravuje náklad, musí být řádně poučen o tom, jakým způsobem má náklad naložit a jak jej řádně upevnit. Při předání automobilu řidiči by měl být vždy podepsán předávací protokol, který by měl obsahovat informace nejen o předávaném vozidle, ale rovněž o tom, že byl řidič řádně poučen o všem, o čem poučen být měl. Tím, že fleetový manažer uživatele vozidla řádně proškolí, přechází velká část zodpovědnosti za provoz vozu právě na řidiče.