Nároky na fleetové manažery rostou

Až šedesáti procentům správců vozových parků v německých firmách chybí nezbytné vědomosti – alespoň to tvrdí odborníci.

„Je alarmující, že ve firmách nepracují řádně vyškolení odborníci,“ říká Marc Oliver Prinzing, výkonný ředitel spolkové Federace fleetových manažerů.  Podle jeho slov jsou přitom výdaje za firemní vozové parky druhé nejvyšší  – hned za personálními náklady.

U mnoha firem se správcem vozového parku stane manažer nákupu či osoba z personálního oddělení, tedy lidé bez patřičných dovedností. Funkci fleetového manažera přitom nelze zastávat bez znalosti nákupní strategie, metod financování firemních autoparků nebo zadávání veřejných zakázek. Pochybení například v jednání o smlouvách mohou pro danou firmu znamenat nedozírné finanční následky. Nejméně stejně důležité jsou znalosti předpisů pro předcházení úrazů či legislativy upravující provoz motorových vozidel. Mimo způsobení finanční škody mohou správci vozového parku bez patřičných vědomostí čelit i případnému trestnímu stíhání.

Zodpovědnost správců vozových parků přesto v posledních letech stále vzrůstá. Především velké společnosti potřebují řídit firemní flotily efektivně, což bez potřebných znalostí prakticky není možné. Jednou z možností je, že si firmy své správce vozového parku vychovají a zajistí si jejich působení u společnosti dlouhodobými smlouvami.
Nelze se divit tomu, že vzhledem k důležitosti práce fleetových manažerů pro danou firmu, se o tuto problematiku začal zajímat i vrcholový management firem. Důvodem tohoto přístupu managementu jsou také zvyšující se náklady na provoz firemních autoparků a obecně měnící se nároky na zajištění jejich mobility. Jestliže před několika lety postačovaly fleetovému manažerovi především technické znalosti o firemních vozech a schopnost opravit drobné závady, v dnešní době se z fleet managementu stal prakticky nový obor, který v sobě spojuje celou škálu dovedností.

Do hlavních požadavků kladených na flotilové manažery patří také dobré sociální dovednosti. „Správce vozového parku by měl být zároveň psychologem,“ tvrdí Jörg Mannsperger, vedoucí společnosti DEKRA Akademie.  Když se firemní parky rozrůstají o nová vozidla, hrají alespoň v Německu poměrně značnou roli také emoce. „Správce vozového parku musí tohle všechno zvládnout, musí si odůvodnit své rozhodnutí ohledně výběru vozidel, a také to, jaké služby firma skutečně potřebuje,“ pokračuje.  Na druhou stranu fleetový manager potřebuje znát své povinnosti a musí mít přesně stanovenou oblast zodpovědnosti za provoz firemních vozů. Pracovní smlouva by měla obsahovat co nejpodrobnější popis pracovní pozice s tím, že pokud se někdo věnuje správě vozového parku jen na částečný úvazek, měla by také odpovědnost za jeho provoz být pouze částečná.