Firemní řidiči často falšují záznamy o jízdě

Nový výzkum společnosti TomTom ukázal, že téměř polovina britských firemních řidičů předkládá jejich zaměstnavatelů falešné výkazy práce. 46% z nich uměle navyšuje počet najetých kilometrů při uplatňování nákladů na pohonné hmoty, více jak třetina jich tak činí pravidelně.

Přesto, že mají firemní flotily ze zákona povinnost vést přesné záznamy o ujetých kilometrech svých vozů, pouze 10% firemních řidičů uvedlo, že by jejich zaměstnanci někdy kontrolovali pravdivost jimi podávaných záznamů o jízdách.
„Je znepokojivé, že tak velká část firemních řidičů ve Spojeném království lže o ujetých kilometrech. Toto jednání může pro jejich zaměstnavatele představovat velké finanční ztráty,“ řekl Giles Margerison, ředitel společnosti  TomTom ve Velké Británii.
Finanční úřady mají pravomoc ukládat vysoké pokuty jak řidičům, tak společnostem, které si nedbale vedou záznamy o ujetých kilometrech, takže je v zájmu firem, aby dbaly na přesnost těchto záznamů.
Výzkum provedený mezi firemními řidiči ukázal, že pro tři čtvrtiny z nich je řádné vedení knihy jízd velmi pracným úkonem. Polovině z nich trvá práce spojená s jejím vedením nejméně dvě hodiny měsíčně, dalším 20% řidičů pak tento úkon zabere průměrně 1 – 2 hodiny za měsíc.
68% firemních řidičů si jízdy zaznamenává klasicky na papír, ostatní si je vedou v elektronické podobě.
„Zastaralý systém zaznamenávání ujetých kilometrů znamená pro firmu, která zaměstnává 100 řidičů, až 200 zbytečně proplacených hodin každý měsíc,“ dodal Margerison.
„Tato ztracená produktivita může mít významný dopad na schopnost společnosti zůstat konkurenceschopnou ve stále náročnějším ekonomickém prostředí. Moderní technologie správy vozového parku pomáhá zjednodušit proces registrace ujetých kilometrů, což umožňuje podnikům zaručit přesnost záznamů a maximalizovat tak jejich efektivitu, “ uvedl na závěr.