ROZHOVOR: Vladimír Vošický – Zůstatková hodnota je náš skrytý spojenec

Vladimír Vošický

Vladimír VošickýAutomobilce Hyundai se v posledních letech na českém trhu daří. Zatímco v soukromých prodejích je na špičce, ve těch firemních má nemalé rezervy. ejen o tom jsme si povídali s Vladimírem Vošickým,
generálním ředitelem Hyundai Motor Czech.

 

 

 

Podle aktuálních statistik SDA i podle prodejních výsledků v předchozím roce je zřejmé, že je Hyundai v České republicena vzestupu. Loni jste skončili podle těchto statistik na třetím místě za Škodou a Volkswagenem. Co chybělo k druhému místu?

Otázkou by mohlo být, co nám chybí k místu prvnímu. Ale upřímně řečeno, my takto příliš nepřemýšlíme. Navíc jsme na českém trhu silná dvojka. Výsledkům ostatních, kteří si svá čísla vymýšlejí a zkreslují nějakými vývozy, těm my se můžeme akorát smát. A baví nás i to, jak si tato čísla musí měsíc co měsíc navyšovat. A to je fakt a kolorit zdejšího trhu. Jasným důkazem může být i pohled na samotné silnice a počty nebo pohyb aut, která můžete v provozu opravdu vidět. Je obecně známo, že statistika SDA bývá zkreslena právě tzv. reexporty, které vy často sám velmi kritizujete.

Je tedy pravda, že tyto praktiky za dobrými výsledky Hyundai v České republice nestojí?

Ono je tomu přesně obráceně. My jsme dosáhli skvělých výsledků právě tím, že reexporty neděláme. My se věnujeme opravdovým českým zákazníkům, ať již soukromým nebo fi remním. Nám se daří i s reexporty ostatních a popravdě tato čísla ani nesledujeme. Soustředíme se na naše opravdové zákazníky.

Jaké jsou vaše cíle pro letošní rok?

Upřímně, my se nefixujeme k nějakému konkrétnímu prodejnímu výsledku či procentnímu obsazení trhu. My si defi nujeme cíl být nejoblíbenější automobilovou značkou českých zákazníků a to se nám v současnosti jednoznačně daří. Co se aktuálního vzestupu mezi českými zákazníky týká, tak zde už jedničkou jsme. Zatímco ostatní automobilky buď stagnují, nebo zájem o ně neustále klesá. Především tedy pokud se podíváte na jejich opravdové prodejní výsledky. Nikoliv jenom na ty, které si sami pro svoji optiku vytvoří. Nástavbou je posléze pochopitelně moment, kdy bude nejoblíbenější značka i tou nejprodávanější, tedy kdy bude z celého českého vozového parku nejvíce automobilů s logem Hyundai. A to nepopiratelně ještě nějakou chvíli potrvá, i když v současné době je pro nás velmi potěšitelné, že co se týká obnovy vozového parku a prodeje nových automobilů, tak zde jsou vozy Hyundai hojně zastoupeny a vzniká zde pro nás velmi zajímavé podhoubí.

Nejsou prodejní úspěchy vaší značky vykoupeny agresivní cenovou politikou a rozsáhlou mediální kampaní, která je dlouhodobě neudržitelná?

Na začátek je třeba říct, že Hyundai je jednou z nejziskovějších automobilek na světě. Jedním z hlavních důvodů je to, že my vyrábíme automobily nejefektivněji. Stačí se podívat na počet vyrobených aut a počet zaměstnanců. Tím, že vozy vyrábíme efektivně, tím to ale nekončí. My automobily od samého začátku vyvíjíme tak, aby byly stoprocentně kvalitní a nemusíme si vymezovat zbytečné rezervy na to, když se něco nepovede. A jako důkaz, že je automobil kvalitní i po technické stránce, se nebojíme dát zákazníkům komplexní pětiletou záruku bez jakýchkoliv omezení.

Jakých výsledků dosahuje Hyundai ve firemních prodejích? Daří se vám více pronikat do českých fi rem a jakého výsledku v této oblasti byste rádi dosáhli?

My pochopitelně s fi remními prodeji v tuto chvíli úplně spokojeni být nemůžeme, protože Hyundai jednoznačně má na to oslovit i nejnáročnější fi remní zákazníky. A bezpochyby na to máme i produktově. V česku prozatím nemáme nálepku fleetové značky, přestože i tohle se začíná velmi rychle měnit. Z našich prodejů patří v současné době řádově 30 % firmám. Náš potenciál je podle mě někde kolem 50 % prodeje, přičemž do dvou let si dokáži představit, že můžeme dosáhnout na výsledek prodeje 40 %.

Jak vnímají české fi rmy vaši značku a co je z vašeho pohledu třeba změnit, abyste požadovaných výsledků dosáhli? Mohou vám v tomto pomoci i nějaké nové modely?

My máme naprosto dostačující modelovou řadu a je třeba podotknout, že jiné automobilky dosahují mnohemvyšších fi remních prodejů s poloviční modelovou řadou určenou právě fi rmám. A mnoho fi rem si toto už uvědomuje a zjišťuje, že my nabízíme už teď mnohem lepší produkt pro jejich účely, než naše konkurence. V řadě fi rem nám v proniknutí do jejich parku překáží nesmyslné a pokřivené představy, předsudky a často i předpisy zahraničních matek. Tam toho mnoho nezměníme, proto ťukáme jen na dveře, které je možné otevřít. A to se nám začíná vyplácet.

Velkou nevýhodou pro přípravu firemních nabídek byla v porovnání s konkurencí nízká kalkulace zůstatkové hodnoty vašich vozů. Jak se tento fakt mění a jak vnímáte zůstatkovou hodnotu vašich produktů v současné době?

Zůstatkovou hodnotu vnímáme jako jednoho z našich spojenců. Zůstatkovou hodnotu vytváří ve své podstatě pochopitelně trh a uměle ji při výběrových řízeních totálně od trhu odtrženu vytváří leasingové společnosti. Zatímco trh jen tak neobelžete, tak zbytek bohužel ano. Ono se stačí podívat do českých autobazarů, kde naše vozy v podstatě nenajdete. Ale časy se mění, Hyundai je na vzestupu a hry leasingových společností pomalu přestávají fungovat. Anebo se jim minimálně hodně prodražují. Proto je zůstatková hodnota v současnosti vlastně náš skrytý spojenec, který nám začíná velmi pomáhat.