Mobilní aplikace ruší pozornost řidiče

Aplikace, které mají řidiči pomáhat jezdit úsporně, mohou nadělat více škody než užitku, pokud nejsou správně navrženy. S tímto tvrzením přišli pracovníci z britského výzkumného zařízení MIRA.

Ve svém projevu na technologické konferenci pořádané aukční firmou BCA, Dr. Anthony Baxendale, vedoucí výzkumu dopravních technologií  ve společnosti MIRA, uvedl, že mnoho aplikací pro chytré telefony, jež mají řidičům pomoci snížit spotřebu paliva, pro ně zároveň představují i značné bezpečnostní riziko, které může skončit až dopravní nehodou.
„Je tu spousta informací, které se tyto programy snaží řidiči předat, často tím ale trpí jeho soustředění na okolní dopravní situaci,“ řekl Baxendale.
Spolu s ním se k problematice vyjádřil i Alan Bennett, hlavní elektrotechnik automobilky Aston Martin, který poukázal na skutečnost, že se stále zpřísňují právní předpisy pro tuto oblast a pravděpodobně budou nutné další změny.
Bennett zdůraznil nedávno provedené změny v  USA, s nimiž přišla Národní asociace pro bezpečnost silničního provozu (NHTSA), jejichž následkem by mohl být zákaz používání řady současných technologií v automobilech.
Podle návrhů řidič nebude moci  být rozptylován sledováním videí, prohlížením fotografií a čtením textu. Přístup na internetové stránky a sociální sítě má být také zakázán. Výjimku má mít používání navigace a různých parkovacích asistentů.
NHTSA mimo jiné navrhuje i omezení hlasitosti autorádií, což by mělo zajistit, aby řidič nepřeslechl varování pocházející zevnitř vozu (např. zvukový signál o nějaké závadě na vozidle), nebo třeba sirénu záchranné služby či hasičů.
V České republice se v souvislosti s touto problematikou mluví o tzv. „nevěnování se plně řízení.“ V případě, že je řidiči prokázáno porušení této důležité povinnosti, může být potrestán. Výše trestu je ale individuální, jelikož každá dopravní nehoda je posuzována samostatně s ohledem na okolnosti jejího vzniku a soud při tomto posuzování, zda-li došlo k  naplnění znaků daného trestného činu, musí mimo jiné zkoumat existenci příčinné souvislosti mezi porušením důležité povinnosti a následkem jednání.