Někteří firemní řidiči představují vážné nebezpečí

Téměř jeden z deseti firemních řidičů ve Velké Británii má nedostatečnou schopnost vnímat a vyhodnocovat  dopravní situaci kolem sebe a představuje tak nebezpečí pro sebe i ostatní účastníky silničního provozu.

To jsou slova britské společnosti  E-Training World, která vycházejí z desetiletého pozorování řidičských návyků několika firemních zaměstnanců. Na základě této desetileté analýzy se ukázalo, že 9% firemních řidičů představuje vysoké riziko, 68% z nich je středně rizikových a zbývající část je riziková málo nebo vůbec.
„Tento trend vychází z průměrných statistických údajů v rámci všech řidičů. Cílem průzkumu je zhodnotit silné a slabé stránky řidiče a zjistit, jaké riziko představují pro sebe i ostatní účastníky silničního provozu, když řídí. Náš systém k tomu využívá dlouho zavedené metody hodnocení řidičského postoje, znalostí, koncentrace a pozorování i vnímání rizika,“ řekl Graham Hurdle, generální ředitel společnosti E-Training World.
„Každá část posouzení nese stejnou váhu a nepenalizujeme řidiče, pokud jsou mladí, jezdí na dlouhé vzdálenosti nebo již mají na kontě nějaké trestné body.“ Hodnocení rizika se vypočítá na základě schopnosti a umění správně reagovat na krizové situace.  Po zveřejnění výsledků se mohou firmy rozhodnout, zda-li řidič potřebuje školení, a pokud ano, tak jakou formu by mělo mít.
„Je velký rozdíl, zda firma nechává proškolit všechny své zaměstnance, nebo pouze část z nich. Shromažďování přesných údajů jim pomůže ušetřit peníze, které potřebují investovat do on-road tréninku s řidiči, kteří ho skutečně potřebují,“ dodal nakonec Hurdle.