Většinu vozových parků čeká růst

Fleetoví manažeři mají do příštího roku pozitivní výhled. 81% z nich očekává v roce 2014 navýšení počtu vozidel i další investice do sdílené flotily.

Průzkum provedený mezi 250 správci vozových parků ukazuje, že čtyři z pěti správců firemních autoparků v příštím roce počítají s jeho rozšířením (oproti 70% v roce 2011), zatímco 31% z nich očekává zlepšení rozpočtu svěřené flotily (27% v roce 2011).
Paul Hollick, obchodní a marketingový ředitel společnosti Alphabet, uvedl: „Vzrůstající počty prodaných nových vozů, které se staly součástí firemních flotil, ukazují na pozitivní skutečnost, že se ekonomika pomalu dostává z recese a vlády by měly pečlivě zvážit případné změny ve výši spotřební a silniční daně, zejména tam, kde tato skutečnost ovlivňuje trh s vozidly vykazující nízké emise CO2. Fleetoví manažeři se už nyní shodují, že cena nových „zelených“ automobilů a náklady na jejich provoz jsou příliš vysoké. Zde je na místě připomenout, že v ČR jsou pobídky na nákup „zelených“ automobilů stále nulové.
Společnost Alphabet se ve svém průzkumu zaměřila také na to, jaké oblasti investic jsou pro firemní flotily nejdůležitější. Například sdílený vozový park je stále častěji považován za nákladově efektivní a finančně zvládnutelnou alternativu k půjčování automobilů. Navíc se tento způsob ukázal být nejvíce populární oblastí pro investice. Podniky již nenabízejí vlastní pracovní vůz každému zaměstnanci, raději koupí několik vozidel, která potom může použít jakýkoliv pracovník, pokud potřebuje jet například na služební cestu, a poté jej zase vrátí zpět.
Jen pro zajímavost: ve stejném průzkumu uvedlo 40% z 250 dotázaných fleetových manažerů, že investovali do hybridních vozidel, 37% do zavedení různých telematických systémů a 28% z nich do nákupu čistě elektrických vozidel.
I čeští správci firemních autoparků mají zájem o nová vozidla, která mají nižší provozní náklady. Mnoho z nich plánuje nákup automobilů, které jezdí na alternativní paliva, nejvíce se v současnosti mluví o stlačeném zemním plynu (CNG). Podle serveru CNGplus.cz plánuje Česká pošta s. p. masivně nasadit vozy poháněné tímto palivem, když chce do roku 2016 obměnit zhruba polovinu své flotily (což představuje cca 2900 vozidel) na CNG. „Kdybychom v horizontu tří let obnovili 2 900 vozidel na CNG, úspora za palivo by mohla dosáhnout až 360 milionů korun,“ vysvětluje Patrik Zeithaml, ředitel sekce řízení dopravy České pošty.