Podniky volají po rozšíření vodíkových automobilů

K masovějšímu rozšíření automobilů, které pohání vodíkové palivové články, je ale zapotřebí rozvoje infrastruktury a snížení jejich ceny.

Představitelé EU a průmyslu spojili své síly v každoroční akci Drive ‘n’ Ride, kde diskutovali o tom, jakým způsobem mohou vozidla poháněná vodíkem pomoci s plněním dlouhodobých cílů v oblasti emisí.

Spolupráce mezi privátním a veřejným sektorem má být i nadále zásadní pro rozšiřování celoevropské infrastruktury, kterou vozidla poháněná vodíkem potřebují. Zejména jde o výstavbu plnících stanic. Evropa se tedy podle zúčastněných nyní musí rozhodnout, zda-li chce přejít k čisté dopravě a zajistit trvalý růst ekonomiky a zaměstnanosti.

“ Pro udržení vedoucího postavení Evropy na poli čistých technologií v  dopravě a stabilní politické situace je nutné spolupracovat v oblasti ekologicky šetrných technologií, vytvořit nová pracovní místa a využívat moderní technologie. K nasazení vozidel poháněných palivovými články je nutná kombinace snížení nákladů a zvýšení jejich efektivity. Spolupráce na mezinárodní úrovni je důležitá pro trvale udržitelný rozvoj a ekologicky šetrnou dopravu,“ řekl komisař Siim Kallas , viceprezident Evropské komise zodpovědný za dopravu.

Žádná technologie neuspěje v izolaci. Zvýšená produkce vodíku z obnovitelných zdrojů a rozvoj vodíkové infrastruktury má nyní velký potenciál a může přispět ke vzniku nových pracovních míst i mimo odvětví dopravy.
Automobily poháněné vodíkovými palivovými články již nyní jezdí, jsou bezpečné, jejich dojezd je srovnatelný s konvenčními vozy. Jejich hlavní výhodou je tichý a bezemisní provoz. Zajímavou skutečností je, že náklady na vybudování celoevropské sítě vodíkových plnících stanic mohou být až pětkrát nižší než výše investic nutných do rozvoje sítě nabíjecích stanic pro elektromobily a plug-in hybridy.

Náklady na výrobu palivových článků klesaly během posledních 10 let v průměru o 25 % ročně. Očekává se, že do roku 2020 se dále sníží o 90 %.
Nedostatek tankovacích vodíkových stanic je tak jedinou významnou překážkou v rozšíření vozidel na vodíkový pohon v celé EU. V řadě členských zemí, jako je například Německo, Velká Británie, Skandinávie, Nizozemí, Francie, nebo Itálie už rozjíždí různé projekty, které mají pomoci s prosazením tohoto alternativního paliva. Do spolupráce se zapojily také Air Liquide, Daimler, Honda, Hyundai, Toyota a společnost Linde.