Průzkum mezi firemními řidiči: kdo bourá nejvíce?

Agresivní a bezohledná jízda je vždy riziková. S blížící se zimou a při špatných podmínkách to platí dvojnásob.

Firemní řidiči se špatnými návyky představují podle společnosti Halfords vysoké bezpečnostní riziko, obzvláště pak v zimních měsících. Nervozita, agrese za volantem nebo bezohledná jízda končí v tomto období vážnou dopravní nehodou mnohem častěji než v jiném ročním období.

Ze studie vyplývá, že nejčastějšími rizikovými manévry, kterých se řidiči dopouští, jsou: nedodržování bezpečné vzdálenosti, riskantní jízda zatáčkou, prudké brzdění a překračování povolené rychlosti.

Řada motoristů za velmi nebezpečné považuje také nedávání znamení o změně směru jízdy nebo nesprávné užívání vyhrazených jízdních pruhů.
Zpráva dále poukazuje na to, že ačkoliv nejsou zaznamenatelné rozdíly ve stylu řízení řidičů během roku, existují jisté odlišnosti v závislosti na denní době. Nejbezpečněji řidiči jezdí v časných ranních hodinách, naopak nejvíce riziková je odpolední špička.

Každý pátý oslovený řidič je toho názoru, že v průběhu zimy se agresivita ostatních řidičů na silnicích zvyšuje. Podle nich zejména ti zkušenější příliš netolerují třeba až zbytečně opatrnou a pomalou jízdu začátečníků.

Odborníci proto radí fleetovým manažerům, aby hlídali řidičské návyky zaměstnanců a také styl, jakým se svěřenými vozy zacházejí.
Pro snížení rizika by podniky měly mít jasná pravidla a předpisy, že všichni zaměstnanci musí dodržovat rychlostní limity, důkladně plánovat služební cesty zaměstnanců s přihlédnutím k aktuální dopravní situaci, sledovat dodržování předpisů, například prostřednictvím telematických systémů a případné prohřešky nebo nebezpečné chování potom řešit jak na individuální, tak na organizační úrovni.