Spolujezdci mohou rušit firemní řidiče

Ve svém aktuálním průzkumu se pojišťovna Admiral zajímala o faktory, které mohou rušit firemní řidiče při výkonu povolání. Výsledky ukázaly, že potenciální nebezpečí představují i spolucestující ve voze.

Pro třetinu oslovených řidičů už někdy v minulosti byla jízda se spolujezdcem velmi rušivá, 15% z nich dokonce přiznalo, že napětí ve voze dosáhlo takové úrovně, že museli v průběhu cesty spolujezdce vysadit. Tři čtvrtiny respondentů jsou více nervózní, pokud s nimi ve voze cestuje ještě nějaká další osoba.

Pojišťovna Admiral také hledala otázky, které by mohly vést ke konfliktům se spolucestujícími během jízdy. 35% řidičů uvedlo, že podrážděni, pokud někdo kritizuje styl jejich řízení, 10% respondentů má zkušenost s cestujícími, kteří křičeli na ostatní účastníky silničního provozu a 9% řidičů dokáže dostat do varu, pokud si spolujezdec dá nohy na palubní desku.

Pozornost od řízení odvádí také obsluhování autorádia či navigace, používání mobilního  HandsFree, jídlo a pití za volantem, psaní textových zpráv, posílání e-mailů, návštěvování sociálních sítí a na poslední příčce skončilo kouření.

Také celá řada aplikací pro chytré telefony, jež mají řidičům pomoci snížit spotřebu paliva, pro ně zároveň představují i značné bezpečnostní riziko, které může skončit až dopravní nehodou. Jejich ovládání je příliš složité a vyžaduje velkou dávku soustředění.

Z výzkumů společnosti DVLA vyplynula skutečnost, že telefonování za jízdy s pomocí hands-free je prakticky stejně nebezpečné jako telefonování s přístrojem v ruce – v obou případech totiž telefonování narušuje pozornost řidiče. Mozek člověka je schopen pojmout v jednom okamžiku pouze omezené množství informací. Informace, které jsou nad rámec aktuální mozkové kapacity, nejsou zpracovány (bohužel jsou to většinou právě informace o dopravní situaci). Telefonování za volantem je stejné, jakoby muž řídil po třech „dvanáctkách“ nebo žena po dvou až třech „desítkách“.

Pokud řidič v průběhu jízdy pracuje s telefonem, je jeho rychlost sešlápnutí brzdového pedálu v situacích, kdy musí brzdit k odvrácení srážky téměř o 10 % pomalejší. Většina řidičů v průběhu telefonování rovněž přestává sledovat provoz ve zpětných zrcátkách. To je velmi nebezpečné zejména při jízdě na dálnici, při objíždění překážek nebo při odbočování vlevo. Pokud je pozornost řidiče rozdělena na řízení a konverzaci, dochází k častějšímu nedodržování bezpečného odstupu. Po vynuceném zpomalení vlivem provozu telefonující řidiči pomaleji dosahují původní rychlosti a je větší pravděpodobnost, že způsobí dopravní nehodu.

Této situaci nahrávají i nízké tresty za tento přestupek. Pokud je řidiči prokázáno, že držel v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj popř. jiné hovorové nebo záznamové zařízení, jsou mu uděleny dva trestné body a může dostat na místě blokovou pokutu do 1000 Kč, ve správním řízení je to potom v rozmezí 1500 – 2500 Kč.