Špatný firemní řidič může znamenat o 25% větší náklady

Podle odborníků ze společnosti Chevin může rozdíl mezi dobrými a špatnými řidiči znamenat až 25% rozptyl nákladů na provoz firemní flotily.

Šetrní mohou snížit celkové náklady provoz vozového parku o 12% oproti průměru, ti nešetrní je naopak mohou zvýšit až o 13 % nad průměr.
Podle Davida Gladdinga, obchodního ředitele společnosti Chevin, si fleetoví manažeři stále dostatečně neuvědomují, jak výrazně se například na životnosti firemního vozu podepisuje styl zacházení.

Neefektivní zacházení s firemními automobily má negativní dopad na ziskovost podniku v důsledku vyšších nákladů na pohonné hmoty, vyššího opotřebení vozidel a zvýšení počtu dopravních nehod (potažmo nákladů na náhradní vůz).
Pokud jde o průměrnou životnost vozidla, rozdíl mezi nejlepšími a nejhoršími řidiči lze vyjádřit v desítkách tisíc korun na vozidlo, v případě velkých podniků s početnými flotilami to tak může znamenat i šesticiferné sumy.

Mimo jiné 59% firemních řidičů uvedlo, že častěji ve svěřených dodávkách jezdí rychle a nebezpečně kvůli vysokému pracovnímu tempu a tlaku zaměstnavatele. Mělo by být proto v zájmu každého zaměstnavatele, aby přijal opatření, které usnadňují řidičům jejich práci a minimalizují časový stres, kterému jsou často vystaveni.

Výzkum provedený mezi firemními řidiči ukázal, že s vlastními vozy jezdí naopak zaměstnanci mnohem šetrněji kvůli snaze ušetřit za náklady na pohonné hmoty a snížit opotřebení auta, a také je netlačí jejich pracovní povinnosti.
Jakým způsobem lze výsledky tohoto průzkumu zvrátit?  Pomohou vhodné technologie pro správu vozového parku. Ty mohou fleetovým manažerům pomoci zvýšit povědomí zaměstnanců o odpovědném řízení tím, že budou mít zpětnou vazbu v reálném čase.

Společnost Chevin proto radí fleetovým manažerů, aby se více zajímali jak o stav firemních vozů, tak i o způsob, jakým s nimi zaměstnanci zacházejí. Ten má obrovský dopad na spotřebu pohonných hmot, emise, bezpečnost a náklady na provoz i životnost automobilu. Řidičský styl může urychlit, nebo naopak oddálit opotřebení vozu a proces vedoucí ke zvýšení plánované a neplánované údržby.

Mnohdy těžce zkoušená firemní auta mají také nižší zůstatkovou hodnotu v okamžiku prodeje. Horší technický stav vozidla se také může negativně projevit na vícenákladech kalkulovaných leasingovou společností po ukončení operativního leasingu.

Motivovat firemní řidiče, aby se služebními vozy zacházeli stejně, jako se svým vlastními, lze několika způsoby. Účinné mohou být odměny za nízkou spotřebu paliva, udržování interiéru i exteriéru v čistotě apod. Jinou cestou může být nasazení telematiky s možností sledování a záznamu řidičského stylu. Případné prohřešky potom lze se zaměstnancem prodiskutovat a podniknout nezbytná opatření.