Firemní řidiči jezdí pod vlivem alkoholu dvakrát častěji než ostatní motoristé

Aktuální průzkum ukázal, že se až jedna pětina firemních řidičů už někdy řídilo služební automobil pod vlivem alkoholu. Ke stejnému prohřešku se přiznává jen 8% motoristů řídící vlastní vozy.

Většinou nejde o situaci, kdy by řidič pil bezprostředně před jízdou, nebo dokonce během ní, ale o tzv. zbytkový alkohol například po bujarém večírku z minulého dne.
20% firemních řidičů se přiznalo k tomu, že ráno sedají za volant firemního vozu i přes vědomí, že mohou být stále pod vlivem alkoholu. Devět z 10 respondentů přitom souhlasí s tím, řízení pod vlivem alkoholu je nepřijatelné.

Pokud byste se jich zeptali na adekvátní trest za toto nezodpovědné chování, mnoho motoristů navrhne odebrání řidičského průkazu, někteří k tomu přidají i podmínku, aby ho takto proviněný řidič už nikdy nemohl získat.
Alkohol za volantem ale není zdaleka jediným prohřeškem, který řidiči, včetně těch firemních, často páchají. Velmi nebezpečné je také používání mobilního telefonu za volantem. To má na schopnost koncentrace stejný vliv, jakoby muž řídil po třech „dvanáctkách“ nebo žena po dvou až třech „desítkách“.

Pokud řidič v průběhu jízdy pracuje s telefonem, je jeho rychlost sešlápnutí brzdového pedálu v situacích, kdy musí brzdit k odvrácení srážky téměř o 10 % pomalejší. Většina řidičů v průběhu telefonování rovněž přestává sledovat provoz ve zpětných zrcátkách. To je velmi nebezpečné zejména při jízdě na dálnici, při objíždění překážek nebo při odbočování vlevo. Pokud je pozornost řidiče rozdělena na řízení a konverzaci, dochází k častějšímu nedodržování bezpečného odstupu. Po vynuceném zpomalení vlivem provozu telefonující řidiči pomaleji dosahují původní rychlosti a je větší pravděpodobnost, že způsobí dopravní nehodu.

Pokud je řidiči prokázáno, že držel v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj popř. jiné hovorové nebo záznamové zařízení, jsou mu uděleny dva trestné body a může dostat na místě blokovou pokutu do 1000 Kč, ve správním řízení je to potom v rozmezí 1500 – 2500 Kč.

V případě pozitivního výsledku při dechové zkoušce na alkohol hrozí řidiči různý postih v závislosti na tom, jaká hodnota množství alkoholu v dechu mu byla prokázána. Za jízdu pod vlivem alkoholu do hodnoty 0,3 promile v krvi hrozí řidiči ve správním řízení pokuta od 2500 do 20 000 korun, zákaz činnosti na 6 měsíců až jeden rok. Přestupek nelze řešit blokovou pokutou.

Pokud je řidiči naměřena vyšší hladina alkoholu v dechu, k výše zmíněnému se přidává také udělení 7 trestných bodů. Pokud řidič odmítne dechovou zkoušku či lékařské vyšetření, hrozí mu pokuta od 25 000 – 50 000 Kč a zákaz řízení od 1 – 2 let. Hodnota na 1 promile znamená změnu kvalifikace z přestupku na trestný čin.