Flotily těží z důkladnější analýzy dat

Podle společnosti Chevin Fleet Solutions správci vozových parků důkladněji analyzují operativní data, což přináší vyšší efektivitu podnikání.

V minulosti se podniky věnovaly zaznamenáváním nejrůznějších provozních dat a jejich následné analýze mnohem méně, než je tomu nyní.  Pečlivá práce s údaji se totiž zejména v případě početných flotil může proměnit ve značné úspory provozních nákladů.

Dobrým příkladem je otázka pružných životních cyklů firemních vozů, které správci vozových parků stále více používají. Doposud bylo prakticky nepsaným pravidlem, že firmy měly zavedené dva extrémy. V prvním případě se jedná o plánovanou obměnu vozů po určité době nebo počtu najetých kilometrů – v případě operativního leasingu šlo v drtivé většině o čtyřleté kontrakty. Výhodou tohoto řešení je, že ihned při koupi znají celoživotní náklady na provoz auta včetně údržby. Jsou totiž uvedeny ve smlouvě spolu s limitem ujetých kilometrů.

Na opačném konci je situace, kdy si podniky svá auta ponechávají po 10 i více let, pokud se jim jejich provoz ještě vyplatí. V těchto případech je životní cyklus nejčastěji 6 až 8 let, jedná se především o dodávky, jejichž pořizovací cena je vysoká. Proto je podniky využívají až do té doby, dokud je jejich provoz rentabilní.

Před fleetovými manažery v tomto případě stojí stále větší riziko, že čím je automobil starší, tím větší je pravděpodobnost výskytu velmi nákladné poruchy nebo nutnosti provést různé drahé úkony v rámci údržby. 

Z těchto důvodů podniky od pevných životních cyklů (tzv. one size fits all, což lze přeložit jako „jedna míra pro všechny“) upouští a při obměně vozových parků nyní sledují mnohem více parametrů, jako je roční nájezd, terén, ve kterém se vůz pohybuje, kolik najezdí za rok kilometrů a podobně.
Výsledkem jsou pružné životní cykly, kdy je výhodné jeden vůz vyměnit například už po třech letech, zatímco v jiném terénu a s jiným zatížením ten samý vůz vydrží sloužit třeba pět let. Podle Chevin Fleet Solutions některé firmy, které přešly na pružné životní cykly automobilů, ušetřily v průběhu tří let 23 % celkových nákladů na provoz své flotily.

Stejně tak společnost upozorňuje na oblast, v níž lze ještě zapracovat, a tou je sledování a vyhodnocování, jakým stylem zaměstnanci zacházejí se svěřenými vozy, a firemní autům dopřát nešizenou údržbu. Tímto lze zabezpečit co nejvyšší zůstatkovou hodnotu vozů.