Firmy zanedbávají školení svých řidičů

Třetina firemních flotil neškolí své řidiče v klíčových oblastech bezpečnosti silničního provozu. Vyplývá to z aktuálního průzkumu agentury Brake.

Bylo zjištěno, že 29 % společností, které se průzkumu zúčastnily, neposkytují svým zaměstnancům vzdělání a povědomí o některých klíčových tématech, jako je používání mobilního telefonu za volantem, bezpečnosti silničního provozu a překračování maximální povolené rychlosti.

Přitom průzkum mezi evropskými motoristy ukázal, že 63 % všech řidičů se přiznává k překračování rychlosti při cestě do zaměstnání. Více než třetina (34 %) z nich potom připouští, že tak činí minimálně jednou týdně. Nejčastějším důvodem pro toto chování bylo, že nechtějí omezovat plynulost silničního provozu, část z nich své jednání zdůvodnila pracovními povinnostmi.

Mobil při řízení používá každý šestý řidič, telefonování a psaní textových zpráv je pro některé naprostá rutina, ti největší hazardéři s klidem navštěvují sociální sítě nebo dokonce hrají hry. Výzkum také ukázal, že telefonování za jízdy s pomocí hands-free je prakticky stejně nebezpečné jako telefonování s přístrojem v ruce – v obou případech totiž telefonování narušuje pozornost řidiče. Telefonování za volantem je stejné, jako by muž řídil po třech „dvanáctkách“ nebo žena po dvou až třech „desítkách“.

Mnoho firemních řidičů nedostatečně sleduje provoz ve zpětných zrcátkách, což je velmi nebezpečné zejména při jízdě na dálnici, při objíždění překážek nebo při odbočování vlevo. Podle odborníků mají na této situaci svůj podíl viny i správci vozových parků, kteří se dostatečně nezajímají o teoretické znalosti zaměstnanců, jejichž hlavní náplní práce je řízení automobilu.

Každý třetí fleet manažer totiž firemní řidiče žádným způsobem neškolí ani jinak neupozorní například na zvýšení opatrnosti, pokud projíždí místem, kde se ve větší míře pohybují chodci, neupozorní je na rizika spojená s používáním mobilního telefonu za volantem a mnoho zaměstnanců ani neví, jak se zachovat v případě dopravní nehody či nezvládnou poskytnout první pomoc. Tu zvládá pouze čtvrtina řidičů z povolání.

Agentura Brake proto nabádá provozovatele vozových parků, aby firemním řidičům poskytovali pravidelné a průběžné vzdělávání, ideálně v kombinaci s praktickou výukou.