Spaliny moderních dieselů nepoškozují zdraví, tvrdí zahraniční studie

Moderní diesely spalují naftu tak čistě, že laboratorní zkoušky na potkanech neprokázaly negativní dopad na jejich dýchací soustavu, tak zní závěr Health Effects Institute.

Jelikož plíce člověka pracují podobným způsobem, jako například u zkoumaných potkanů, lze výsledky interpretovat, že moderní dieselové motory nepředstavují zvýšené zdravotní riziko ani pro člověka.
Za posledních několik let se množství pevných částic a oxidů dusíku u naftových motorů snížilo o více než 90%, přesto se často objevovaly názory, že moderní diesely jsou v konečném důsledku pro člověka více škodlivé, než starší automobily. Ty produkovaly pevné částice (saze), které se kvůli své velikosti v dýchací soustavě člověka zachytily dříve, než se dostaly do plic, kdežto částečky sazí u moderních naftových motorů mají mnohem menší rozměry a dostávají se až do plicních sklípků, kde je jim přičítán karcinogenní účinek a častější vznik rakoviny plic.

Vědci proto vystavili laboratorní potkany po několik měsíců na dobu až 80 hodin týdně expozici výfukových plynů tzv. čistých dieselů. Zkoumali vliv účinků oxidu dusičitého NO2, pevných částic a ostatních složek exhalací na stav plic a jiných orgánů potkanů.

Studie zjistila, že celoživotní expozice výfukových plynů nevyvolala vyšší počet případů výskytu nádorových onemocnění ani jiných změn v organizmu. Jistý vliv byl prokázán pouze vystavení oxidům dusíku, jejich obsah ve výfukových plynech však značně omezuje blížící se emisní norma Euro 6.

Její platnost začala 1. září 2014 pro schvalování nových vozů a od 1. září 2015 pro jejich registrace a prodeje. Pokles přípustných limitů oxidů dusíku je ze současných 0,18 g/km na 0,08 g/km. Mezní hodnota emisí osobních vozů a ostatních vozidel určených k přepravě bude 80 mg/km, což představuje snížení o více než 50 % v porovnání s normou Euro 5. Mezní hodnoty kombinovaných emisí uhlovodíků a oxidů dusíku naftových osobních vozidel budou rovněž sníženy, konkrétně na 170 mg/km.

„Množství pevných částic vyprodukovaných dieselovým motorem, které se dostaly do dýchací soustavy potkanů, bylo prakticky neměřitelné. Ke zkoumání byli hlodavci vybráni kvůli tomu, že jejich průměrná doba života je 30 měsíců, a proto lze posoudit vliv výfukových plynů na jejich zdravotní stav po celý život. Pokud bychom prováděli stejný test na člověku, trval by 40 let,“ okomentoval výsledky studie Dan Greenbaum, prezident Health Effects Institute.