Každý osmý firemní vůz má podhuštěné pneumatiky

Podle průzkumu společnosti WheelRight mělo 12% ze vzorku 500 firemních automobilů tak výrazně podhuštěné pneumatiky, že to mělo přímý dopad jízdní vlastnosti a bezpečnost při jízdě.

Výsledky průzkumu tak opět potvrdily, že se firemní řidiči dostatečně nestarají o stav svěřených automobilů. Jeden z osmi zkoumaných vozů měl v pneumatikách o více jak 20% nižší tlak vzduchu, než jaký předepisuje výrobce.

Řidiči svou nedůsledností, mimo to, že ohrožují sebe i ostatní účastníky silničního provozu jízdou automobilem, který je ve špatném technickém stavu, stojí firmy zbytečné náklady navíc. Podhuštění o 10% oproti tlaku, který předepisuje výrobce automobilu, obvykle přináší pro podniky ztráty ve výši cca 35 tisíc korun na jedno vozidlo. Automobil s podhuštěnými pneumatikami má totiž vyšší spotřebu paliva a i samotné pláště se rychleji opotřebovávají.

Špatně nahuštěné pneumatiky zvyšují riziko vzniku mimořádné události, jako je například defekt. Ten může v krajním případě zapříčinit i vážnou dopravní nehodu. Podle společnosti WheelRight  mělo 21% všech zaznamenaných poruch firemních vozů v minulém roce spojitost se špatným stavem pneumatik.

Hloubka dezénu a tlak v pneumatikách jsou jedněmi z nejdůležitějších bodů, které by měl každý řidič u svěřeného firemního vozu kontrolovat. Jsou předpokladem bezpečné jízdy, protože pouze na správně nahuštěných pneumatikách s dostatečnou hloubkou dezénu je možné včas a bezpečně zastavit, nebo manévrovat s vozem v kritických situacích.

Kontrola pneumatik nabývá na důležitosti zvláště nyní v zimě, kdy často panují zhoršené povětrnostní podmínky, a udržet auto na cestě bývá složitější. Navíc jejich kontrolu zvládne i laik a nepotřebuje k tomu prakticky žádné vybavení. Tlak huštění lze zkontrolovat například na čerpací stanici, kde lze také koupit jednoduchou měrku hloubky dezénu. Navíc je vše otázkou jen několika málo minut, takže výmluvy některých zaměstnanců, že na tento úkon nemají čas, nejsou na místě. V některých situacích jim totiž pneumatiky v dobré kondici mohou zachránit i život.

Pokud při silniční kontrole policista zjistí, že pneumatiky vozu jsou ojeté pod zákonem stanovenou mez a automobil je tím pádem nebezpečný pro další provoz, čeká na řidiče sankce v podobě 5 trestných bodů, pokuta ve výši 5-10 tis. ve správním řízení, nebo odebrání řidičského oprávnění až na 1 rok.