Nová auta nedovolí odjet opilým řidičům

Evropská komise navrhuje, aby nová auta ze všech zemí eurozóny byla vybavována alkohol testery, které nedovolí jízdu řidičům pod vlivem alkoholu.

Studie Evropské komise mezi 20.000 řidičů v 19 členských státech unie ukázala, že zatímco 94% dotázaných věří, že alkohol podstatně zvyšuje pravděpodobnost nehody, 31% respondentů by se pod vlivem alkoholu nezdráhalo usednout za volant, a to i přes riziko policejní kontroly.

Nové alkohol testery by fungovaly tak, že řidič by musel před startem motoru „dýchnout“, v případě negativního výsledku by elektronika umožnila řidiči odjet. Naopak, pokud by systém zaznamenal alkohol v dechu, motor by nebylo možné spustit.
Přibližně 25% smrtelných nehod na evropských silnicích souvisí s konzumací alkoholu za volantem, každoročně by nová technologie mohla pomoci zachránit až 6000 životů.

Podle odborníků může být ještě více nebezpečnější, než jízda pod vlivem alkoholu, používání mobilního telefonu za volantem. Přiznává se k němu každý šestý oslovený řidič. Provinilci přitom nekompromisně odsuzují řízení automobilu pod vlivem alkoholu, jako adekvátní trest za toto nezodpovědné chování, mnoho motoristů navrhne odebrání řidičského průkazu, někteří k tomu přidají i podmínku, aby ho takto proviněný řidič už nikdy nemohl získat. Paradoxní ale je, že sami řidiči používající mobil za volantem ohrožují bezpečnost svoji i ostatních účastníků silničního provozu prakticky stejně.

Pokud řidič v průběhu jízdy pracuje s telefonem, je jeho rychlost sešlápnutí brzdového pedálu v situacích, kdy musí brzdit k odvrácení srážky téměř o 10 % pomalejší. Většina řidičů v průběhu telefonování rovněž přestává sledovat provoz ve zpětných zrcátkách. To je velmi nebezpečné zejména při jízdě na dálnici, při objíždění překážek nebo při odbočování vlevo. Pokud je pozornost řidiče rozdělena na řízení a konverzaci, dochází k častějšímu nedodržování bezpečného odstupu. Po vynuceném zpomalení vlivem provozu telefonující řidiči pomaleji dosahují původní rychlosti a je větší pravděpodobnost, že způsobí dopravní nehodu.

Podle odborníků je telefonování za jízdy s pomocí hands-free prakticky stejně nebezpečné jako telefonování s přístrojem v ruce – v obou případech totiž telefonování narušuje pozornost řidiče. Mozek člověka je schopen pojmout v jednom okamžiku pouze omezené množství informací. Informace, které jsou nad rámec aktuální mozkové kapacity, nejsou zpracovány (bohužel jsou to většinou právě informace o dopravní situaci).