Euro 6 snižuje NOx, ale prozatím jen na papíře

S příchodem emisní normy Euro 6 mělo dojít k významnému snížení množství NOx ve výfukových plynech. Problém se splněním této normy mají především dieselová auta – papírově se do limitů vlezou, v reálném provozu je však několikanásobně překračují.

Všechna vozidla vybavená naftovým motorem budou muset od září splňovat požadavek na významné snížení emisí oxidů dusíku. Pokles přípustných limitů je ze současných 0,18 g/km na 0,08 g/km. Mezní hodnota emisí osobních vozů a ostatních vozidel určených k přepravě bude 80 mg/km, což představuje snížení o více než 50 % v porovnání s normou Euro 5. Mezní hodnoty kombinovaných emisí uhlovodíků a oxidů dusíku naftových osobních vozidel budou rovněž sníženy, konkrétně na 170 mg/km.

Všechna tato čísla jsou měřena v laboratorních podmínkách a jejich splnění pro automobilky relativně snadné. Problém nastává při skutečném provozu. Na rozdíl od zkušební laboratoře zde ideální podmínky rozhodně nepanují.

I přes moderní technologie pro čištění výfukových plynů aktuální průzkum společnosti Emission Analytics ukázal, že se moderní dieselová auta stanoveným hodnotám škodlivin leckdy ani nepřiblíží. Zkušební technici najeli s vybranými auty od 200 do desítek tisíc kilometrů za běžného provozu a počasí. Výsledek? Jen jediné auto se dostalo pod stanovený limit 80 mg Nox na ujetý kilometr. Ta „nejlepší“ auta překročila normu zhruba třikrát, v průměru byly ale emise oxidů dusíku zhruba sedmkrát vyšší, než norma Euro 6 stanovuje, přitom ji ale papírově plní.

Průměrné emise NOx dieselových automobilů plnících normu Euro 6 dosahuje 0.340g/km – tedy více než čtyřnásobně přes limit, na druhou stranu oproti Euro 5 klesly o 54%.