Zvládání více činností za volantem není reálné

mobil_telefon_rizeni

mobil_telefon_rizeniAktuální výzkum britského institutu IAM a výzkumné společnosti TRL se soustředil na nebezpečí spojená s tím, když se řidiči kromě řízení věnují ještě něčemu jinému. Ukázalo se, že další činnosti mají škodlivý efekt na kvalitu i přesnost jejich jízdy, přestože to tak vnímat nemusejí. Dle expertů v oboru psychologie vylučuje zvládnutí několika aktivit současně již princip fungování mozku.

Výzkumný tým s mezinárodně uznávanými odborníky na problematiku vzájemného působení člověka se strojem přezkoumal výsledky stávajících výzkumů na téma rozptylování za volantem, aby definoval různé procesy a složitosti v řízení vozidel. Výzkum potvrdil tezi, ze mozek se nedokáže soustředit na dvě věci současně. Místo toho mezi jednotlivými, ve stejnou chvíli vykonávanými činnostmi, neustále přepíná.

Jako nejvíce rozptylující pro řidiče se prokázalo psaní textových zpráv za volantem, kterého jsme často svědky i na našich silnicích. Tato činnost vysoce zaměstnává hned tři z pěti zkoumaných oblastí rozptýlení. Jde o poznávací procesy jako vnímání, paměť, představivost a myšlení, dále rozptyluje akusticky a ozářením řidiče displejem telefonu. Podle statistiky britského ministerstva dopravy bylo rozptylování ve vozidle téměř dvakrát častější příčinou nehody než ztráta pozornosti zaviněná okolními vlivy, takže za nehody zaviněné nepozorností si většinou mohou sami řidiči.

Tento nešvar se projevuje také na našich silnicích. Dlouhodobě nejčastější příčinou dopravních nehod v Česku je nevěnování potřebné pozornosti řízení vozidla, které se na celkovém počtu nehod podílí téměř dvaceti procenty. Jen za říjen bylo takto způsobeno 12 597 kolizí. Druhá nejčastější příčina, nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem, dosahuje s 6180 nehodami za stejné období podílu necelých 10 procent. Česká policejní statistika však neuvádí, na kolika nehodách měl zásluhu mobilní telefon.

Čtěte také:

Bodový systém se změní k lepšímu

Kamery na vzestupu. Poslouží i jako důkaz.

Průzkum: polovina firemních řidičů za volantem pravidelně telefonuje