Stát opět rozdává dotace na ekoauta, další podpora CNG se ale zadrhla

CNG

Obce a kraje mohou od 1. listopadu opět žádat o dotace na ekologická auta, k dispozici je až 100 milionů korun. Dlouhodobou podporu měl dostat také pouze pohon na CNG, příslušné memorandum ale bylo staženo z programu vlády a bude muset počkat na ustanovení nového kabinetu.

 

Aktuálně platí pro CNG daňové úlevy, ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo pro vládu memorandum, které mělo zvýhodnění prodloužit až do roku 2025. V posledních měsících se ale vedla velká diskuse na úrovni ministerstev, jak s touto podporou dál, protože mezi jednotlivými resorty nepanovala shoda.
„Společným cílem vlády a plynárenského svazu je zasadit se o to, aby byla stanovena výše spotřební daně pro CNG tak, aby cena plynu zůstala konkurenceschopná oproti konvenčním palivům i po roce 2020 a poskytla veřejnosti i firmám investiční a plánovací jistotu a umožnila další rozvoj tohoto segmentu,“ řekl Flotile tiskový mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu František Kotrba.
Přesnou podobu memoranda ale nechtěl zveřejnit, protože dokud nebylo schváleno, může doznat ještě velkých změn. „Memorandum stanovuje podmínky pro další rozvoj užití zemního plynu v dopravě, aniž by v budoucnu byla ohrožena stabilita veřejných rozpočtů. Obě strany chtějí především společnými silami podpořit další rozvoj vozidel na stlačený zemní plyn (CNG) a budování související infrastruktury. Adekvátní pozornost by však měla být do budoucnosti věnována rovněž postupnému rozvoji vozidel na zkapalněný zemní plyn (LNG) včetně budování související infrastruktury s cílem snížení negativního vlivu dopravy na životní prostředí,“ uvedl František Kotrba.
Na posledním zasedání vlády před říjnovými volbami bylo projednání memoranda sice zařazeno, ale na samotném jednání se o něm nehlasovalo a bylo z programu vyřazeno a odloženo na neurčito. „Při zahájení jednání vlády, tedy při schvalování programu schůze, byly k tomuto materiálu ze strany ministerstev životního prostředí a financí vzneseny blíže neurčité výhrady, proto ministr průmyslu a obchodu materiál z tohoto jednání vlády stáhl s tím, že bude ještě na expertní úrovni s těmito resorty znovu projednán,“ dodal František Kotrba. „Bylo dohodnuto, že o tomto materiálu, jakožto materiálu „koncepčního charakteru“ nebude již tato vláda rozhodovat, neboť v memorandu jsou obsaženy závazky spadající do výkonu mandátu nové vlády. Věcně však text memoranda nikým zpochybněn nebyl, ale ani nebylo žádným členem vlády explicitně požadováno jeho projednání na této schůzi vlády. Lze proto předpokládat, že po ustavení nové vlády, by tento materiál měl být na vládě projednáván znovu.“
Jiný krok, týkající se nejen CNG, ale i hybridů a elektromobilů, ale odsouhlasen byl. Od 1. listopadu mají obce, kraje i jejich příspěvkové organizace už podruhé šanci žádat o dotaci na nákup vozidel na alternativní pohony. Rozdělovat se bude rovných 100 milionů korun z prostředků Národního programu Životní prostředí. Oproti loňské výzvě se mohou žadatelé těšit na vyšší dotace i zvýhodněnou půjčku, kterou mohou nově s dotací zkombinovat, nebo na dotaci k úhradě nákladů operativního leasingu. Příspěvek mohou stejně jako loni čerpat na elektromobily, plug-in hybridy, vozy na stlačený zemní plyn – CNG a zcela nově i na vozy s plně hybridním pohonem. Příjem žádostí poběží až do 27. září 2018.
První dotační výzva, která odstartovala vloni v listopadu, měla vyčleněno rovněž 100 milionů korun. „Státní fond životního prostředí ČR schválil podporu celkem 143 žadatelům, zejména z řad obcí a měst v celkovém objemu 40 milionů korun. Díky této částce bylo nebo bude pořízeno celkem 265 vozidel na alternativní pohon, konkrétně 178 elektromobilů, 7 plug-in hybridů a 80 vozidel na CNG. Ekologicky tak budou nově jezdit nejen ve větších městech, ale i v celé řadě menších obcí,“ uvedl ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.