OECD navrhuje snížit maximální rychlost ve městech na 30 km/h

Mezinárodní dopravní fórum Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), jehož členem je i Česká republika, navrhuje snížit maximální povolenou rychlost v zastavěných oblastech na pouhých 30 km/h.

 

Ve zprávě, vydané před pár dny, doporučuje tuto rychlost z důvodů snížení počtu úrazů z dopravních nehod ve městech. Odkazuje se přitom na zkušenosti z Nizozemska, kde je taková maximální rychlost vyžadována na zhruba 70 % silnic ve městech. Tak nízkou rychlost zavedlo přitom Nizozemsko jako jediná země z 59 členských států Mezinárodního dopravního fóra. Jsou v něm země od Albánie nebo Maroka až po Čínu, Austrálii nebo USA. Limit 40 km/h ve městech platí v Kambodži.
Zpráva uvádí, že riziko úmrtí chodce je při srážce v rychlosti 50 km/h 4-5 vyšší než při rychlosti 30 km/h. Vysoká rychlost je podle zprávy hlavním problémem ve všech zemích s rozvinutou automobilovou dopravou. Za příklad uvádí Norsko, ve kterém kdyby všichni řidiči dodržovali rychlostní limity, počet úmrtí na silnici by se snížil o 20 %.
Kromě snížení rychlostního limitu v zastavěných oblastech doporučuje OECD zavést maximální rychlost 50 km/h na silnicích s křižovatkami, kde hrozí riziko boční srážky, a 70-80 km/h mimo města a obce na všech silnicích, kde nejsou jízdní pruhy odděleny pevnou bariérou.
Martin Šidlák
Foto: Pixabay