Bosch testuje dodávky s pohonem na vodík

auto, dodávka, vodík, Bosch

Omezený dojezd a dlouhé nabíjení – nevýhody elektromobilů, které jsou u osobních aut pro některé zákazníky překonatelné, představují výrazné omezení u lehkých užitkových aut. Bosch proto testuje dodávky s pohonem na vodík.

Čím delší je však cesta a čím těžší je vozidlo, tím více naráží elektrický pohon na baterie na své limity. Právě zde se projevují silné stránky palivového článku na vodík. Bosch nyní vybavil touto technologií dvě dodávky a zahájil zkušební provoz na silnici. „Palivový článek umožňuje dlouhý dojezd a krátkou dobu tankování, díky čemuž jsou dlouhé cesty hospodárnější,“ říká Dr. Markus Heyn, člen představenstva společnosti Bosch a předseda divize Mobility Solutions. „Díky dvěma dodávkám s palivovými články rozšiřujeme naše znalosti o tomto systému a ukazujeme, že palivový článek může být vhodným řešením pohonu i pro lehká užitková vozidla.“

Většinou jsou využity komponenty Bosch

U systému palivových článků mohli vývojáři použít téměř všechny komponenty Bosch. Používá se takzvaný Fuel Cell Kit, který se skládá ze stacku, anodového napájecího modulu včetně ventilu pro dávkování vodíku a recirkulačního dmychadla, řídicí jednotky, elektrického vzduchového kompresoru a akumulačních komponent až po množství senzorů. Technický základ obou vozidel tvoří dodávky s čistě elektrickým pohonem, které jsou volně dostupné na trhu. Baterie včetně periferií byly nyní nahrazeny palivovým článkem, pěti zásobníky na celkem více než deset kilogramů vodíku a menší lithium-iontovou baterií.

„Umístění komponentů palivového článku v dostupném montážním prostoru bylo velkou výzvou,“ říká Dr. Uwe Gackstatter, předseda divize Bosch Powertrain Solutions, který je za projekt zodpovědný. Partner ABT eLine mimo jiné upravil chlazení i řídící jednotky vozidla a palubní elektroinstalaci. Společnost Bosch navrhla systém palivových článků, integrovala jej do vozidla spolu se systémem skladování vodíku a vyvinula související řídicí systém. Po nezbytných technických zkouškách byla vozidla schválena pro provoz na pozemních komunikacích.

Projekt již přináší důležité poznatky: I naložená vozidla ujedou až 540 kilometrů, po šesti minutách jsou plně natankována. Pro provozovatele vozových parků, jejichž dodávky přes den urazí obzvláště dlouhé vzdálenosti a večer se vracejí do depa, tak může být palivový článek v budoucnu vhodným doplňkem bateriového elektrického pohonu.

Palivové články a vodík připraveny na další krok

První komponenty Bosch pro palivové články jsou již v sériové výrobě. Tím však práce nekončí. „Pro další vývoj potřebujeme co nejvíce dat z reálného provozu,“ vysvětluje Gackstatter. Díky cloudovému propojení to nyní obě testovací vozidla doručují do počítačů vývojářů v reálném čase a doplňují tak naměřené hodnoty z testovacích stolic. Díky těmto znalostem bude Bosch schopen nabídnout zákazníkům komponenty, které byly testovány ještě dříve, a také komplexní podporu při návrhu systému.

K průlomu v technologii palivového článku je však zapotřebí dalších kroků. „Průmysl a politika musí spolupracovat na odstranění překážek pro vodíkové technologie,“ upozorňuje Gackstatter. Budování tankovací infrastruktury a výroba zeleného vodíku ve větším množství tak zůstávají mimo jiné úkoly, které lze řešit pouze společně.

Zdroj: Bosch