Správa firemních vozových parků ustrnula na mrtvém bodě

auta, flotila, EY

Správa firemních vozových parků ustrnula na mrtvém bodě. Aspoň to tvrdí poradenská společnost EY. Dobrou zprávou ale je, že firmy i přes hrozící recesi zatím neuvažují o redukci vozového parku. Dá se předpokládat, že se tento stav minimálně pro 91 % z nich po dobu nadcházejících tří let nijak nezmění.

Naznačují to závěry druhého ročníku průzkumu Fleet Survey 2022 realizovaného poradenskou společností EY. Češi se podle něj ale pomalu začínají otevírat možnostem elektromobility, v čemž jim však v mnoha případech ještě stále brání překážky – cena, dojezd a infrastruktura. Firmy by ale mohly ovlivnit zájem, který o elektrické vozy čím dál častěji projevují jejich zaměstnanci. 

Zdrženlivost jako důsledek ekonomické recese

Drtivá většina firem nemá v plánu v průběhu následujících tří let měnit velikost svého vozového parku. V tomto duchu se v rámci výzkumu EY Fleet Survey 2022 vyjádřilo 91 % oslovených manažerů. Oproti nim pouze 7 % zvažuje rozšíření své firemní flotily, zatímco zmenšení plánuje překvapivě jen nepatrný dvouprocentní zbytek. Respondenti zároveň potvrzují, že jejich rozhodnutí v této oblasti ovlivňují především obavy z blížící se ekonomické recese.

„V případě fleet manažerů sledujeme příklon k velmi racionálnímu rozhodování. Aktuálně očekávají recesi, a proto jsou ve vztahu k velkým změnám velmi zdrženliví. Prioritou se pro ně stává především pořizovací cena. Ta sice byla jedním z rozhodujících faktorů i loni, nicméně letos jsme svědky prudkého nárůstu její důležitosti pro rozhodování,“ upozorňuje Petr Knap, vedoucí partner pro oblast automotive a výrobního sektoru v EY Česká republika.

Knapova slova potvrzují i závěry průzkumu. V roce 2022 je cena hlavním kritériem nákupu pro 83 % dotázaných manažerů, přičemž ještě před rokem to bylo pouze 53 %. Samotné rozhodnutí o obměně vozového parku je pak tlačeno řadou důvodů. Mezi ty nejčastější patří hlavně stáří vozů (67 %), vysoký nájezd (48 %) a jejich opotřebení (41 %). Oproti minulému roku také stouply na významu servisní náklady (31 % oproti 24 % v roce 2021) a celkové náklady na vlastnictví (30 % oproti 14 % v roce 2021).

Vztah k elektromobilitě ovlivňují také předsudky

Z EY Fleet Survey 2022 zároveň vyplývá, že si české firmy drží spíše rezervovanější pozice, co se týče přechodu na elektromobilitu. Elektromobil by dle získaných dat mohlo pro služební účely využívat až 73 % zaměstnanců. Dvacet procent by tuto možnost dokonce uvítalo. Navzdory tomu téměř polovina tuzemských firem nákup elektromobilů v blízké budoucnosti neplánuje. To je v ostrém kontrastu zejména ve vztahu ke státům západní Evropy.

Nejčastější důvody tohoto rozhodnutí zůstávají vesměs nezměněny. Manažeři v drtivé většině zmiňují cenu, nedostatečný dojezd na jedno nabití a nevyhovující pokrytí dobíjecí infrastrukturou. Z odpovědí zaměstnanců ale zároveň vyplynulo, že 87 % z nich využívá pracovní vozy pro jízdy do vzdálenosti 200 kilometrů. Což je trasa plně v souladu s možnostmi současných elektromobilů.

„Rozhodující většina značek v Evropě chce plně elektrifikovat svou modelovou paletu nejpozději do roku 2035. Registrace elektromobilů jsou v ČR ale stále zanedbatelné. A to především ve srovnání se západní Evropou, kde registrace čistě bateriových elektromobilů již přesahují hranici 10 %. Největší překážkou ke koupi elektrického vozu je pro zákazníky v ČR cena. Ovšem i tak se podíl elektromobilů bude dále zvyšovat,“ komentuje stávající trend Petr Knap z EY.

Většina spoléhá na veřejnou dobíjecí síť

Nedostatky dobíjecí infrastruktury jsou do jisté míry zapříčiněny i přístupem českých firem. Naprostá většina z nich se totiž spoléhá na veřejnou síť. Pouhých 8 % z nich se věnuje aktivní instalaci vlastních dobíjecích stanic. Stejně tak jen 28 % společností plánuje ve svém sídle napájecí infrastrukturu budovat či rozšiřovat. Možnost dobíjení navíc nemá ani většina zaměstnanců. Konkrétně 81 % – což jim brání v tom, aby si elektromobil mohli dobít i doma přes noc.

I přes tyto problémy ale leasingové společnosti potvrzují, že zájem o elektromobily roste. O tuto možnost projevuje zájem až 80 % jejich zákazníků. Podle dat Svazu dovozců automobilů činil podíl nově registrovaných elektromobilů za poslední rok téměř 2 % (k červenci 2022). „Můžeme očekávat, že fakt, že 96 % firem v tuto chvíli nedisponuje jediným elektromobilem a 70 % zaměstnanců ho dokonce nikdy neřídilo, se brzy změní a tento trend lineárně poroste,“ dodává Knap.

Správa vozových parků ustrnula na mrtvém bodě

V dalších částech report hovoří o tom, že mezi firmami roste popularita služeb leasingových společností. Společnosti sice pořád nejčastěji sahají především do vlastních zdrojů, nicméně je patrné, že stále větší část zaměstnanců (až jedna třetina) a v menší míře i manažerů (cca 18 %) považuje ojetiny za životaschopnou a vhodnou alternativu. O způsobech financování pak rozhoduje hlavně politika dané firmy (67 %). Až poté přichází na řadu cena (46 %) nebo výše měsíční splátky (28 %).

Co se týče postupů při správě vozového parku, 43 % stále využívá metodu knihy jízd. Dalších 26 % data manuálně zaznamenává do tabulky a pouze necelá třetina (31 %) používá webovou nebo jinou aplikaci. To vše navzdory tomu, že jednoduchost a rychlost patří mezi hlavní priority. Pouze 2 % vozových parků pak spravují externí společnosti. Naopak velká většina (85 %) firem si park „hlídá“ interně a zbylé společnosti využívají kombinaci interní a externí správy. Data je také možné získávat automaticky s pomocí konektivních služeb. K nim se kloní již 56 % společností, které informace sbírají. Zbylých 44 % je ale nevyžívá vůbec.

Poptávka po automatické knize jízd roste

„Poptávka po automatické knize jízd roste, čemuž přizpůsobují svou nabídku i leasingové společnosti. Větším problémem je ale určitá laxnost ve vztahu k tomu, jak se získanými daty o provozu služebních vozidel pracovat. Většina fleet manažerů sice data aktivně sbírá, ale pak s nimi dále nepracuje. Pro účely optimalizace vozového parku je tak ve výsledku využije pouze 29 % z nich, což je stále relativně málo,“ uzavírá Petr Knap.

EY Fleet Survey 2022 je průzkum současného stavu trhu v oblasti firemních automobilových flotil a trendů ve fleet managementu realizovaný poradenskou společností EY. Jeho cílem je zjistit nejen aktuální skladbu vozových parků, zaměstnaneckých potřeb a vývoj těchto aspektů v příštích letech. Ale také pohled do budoucna, co se týká alternativních dopravních prostředků, konektivity a elektromobility. Sběr dat probíhal v průběhu května a června letošního roku. Reprezentativní vzorek respondentů sestává z 54 fleet managerů, 310 zaměstnanců se služebními vozy a 5 leasingových společností.

Zdroj: EY