V ČR se za půl roku prodalo 1947 elektromobilů, čtvrtina na leasing

nabíjecí stanice, elektromobil, PRE

V České republice se v prvním pololetí letošního roku prodalo podle statistik Svazu dovozců automobilů (SDA) celkem 1947 nových elektromobilů. Z toho čtvrtina (516 kusů, 27 %) na leasing.

K 30. červnu 2022 evidovaly členské společnosti České leasingové a finanční asociace (ČLFA)ve svých portfoliích celkem 1803 automobilů na elektrický pohon. Stále oblíbenější je operativní leasing. „Rozšiřování počtu těchto vozů v České republice je v porovnání s Evropou citelně pomalejší. Svoji roli sehrává nerozvinutá infrastruktura, ale také absence podpory ze strany státu. Tu lze získat aktuálně pouze pro žadatele z veřejného sektoru. Podnikatelé a soukromé osoby v ČR na rozdíl od řady států EU žádné pobídky na pořízení ekologičtějších vozidel nemají,“ uvedla Jana Hanušová, předsedkyně představenstva České leasingové a finanční asociace.

Podle statistik Evropského střediska pro sledování alternativních paliv (EAFO) tvořily na konci prvního pololetí 2022 elektromobily přibližně dvě desetiny procenta všech registrovaných osobních vozidel v České republice. Přitom podíl těchto vozů v rámci celé Evropské unie byl téměř pětinásobný.

Více než třetina (36,2 %) všech nových elektromobilů financovaných ČLFA v prvním pololetí 2022 byla pořízena na operativní leasing. Zákazníci stále častěji využívají výhod operativního leasingu i při nákupu bezemisních vozidel. Rizika spojená s vlastnictvím a provozem vozidla včetně starostí souvisejících s odprodejem použitého automobilu, výměnou, nebo údržbou baterie, jsou totiž na straně leasingové společnosti.

Nákup nových nízkoemisních vozidel, tedy včetně elektromobilů, podporuje v rámci Evropské unie řada států. Patří mezi ně například i sousední Polsko nebo Rakousko. Žádat o státní podporu mohou jak spotřebitelé, tak i podnikatelé, firmy, místní samosprávy a státní instituce. V obou zemích je možné využít dotace pro pořízení nového vozu jak při nákupu za hotové, tak i se zapojením externích zdrojů financování včetně finančního a operativního leasingu.

Zdroj: ČLFA