Mnichov od února zakáže vjezd dieselům s Euro 4

K radikálnímu kroku se rozhodlo německé město Mnichov. Od února příštího roku zakáže dieselovým autům splňujícím normu Euro 4 a starším vjezd na vnitřní okruh a do centra. Důvodem nejsou emise CO2, ale emise oxidů dusíku.

Prostor vymezený vnitřním silničním okruhem (Mittlerer Ring, B2R) bude zakázaný od 1.2. 2023 nepřístupný nejprve pro dieselové vozy Euro 4 a starší. Od 1. října 2023 se zákaz jízdy bude vztahovat dokonce také na naftové vozy Euro 5. Zpočátku budou povoleny výjimky pro zásobování, řemeslníky a rezidenty. Od 1. dubna 2024 je třeba o tyto výjimky žádat individuálně. O opatření informoval německý dopravní klub VCD.

Zákaz je výsledkem soudního sporu o čistotu ovzduší, který vedl právě ekologického dopravní klub VCD proti hlavnímu městu Mnichov. Obě strany se dohodly na smíru, který zahrnuje právě výše uvedené omezení vjezdu.

Ve sporu ale primárně nejde o emise CO2, ale o emise oxidů dusíku. Odborné stanovisko k celkem 15 opatřením ukázalo, že dodržení mezních hodnot lze dosáhnout pouze prostřednictvím komplexního zákazu jízdy s dieselovými motory. Jakékoli jiné opatření by situaci prodloužilo o několik let.

auto, šedé, Volkswagen, ID. AERO
Čtete také

Volkswagen přiveze do Česka ID. AERO. Ukáže ho na e-Salonu

Koncepční vůz ID. AERO bude hlavním lákadlem stánku Volkswagen na veletrhu čisté mobility e-SALON v pražských Letňanech. Budoucí sériově vyráběnou limuzínu…

DUH se soudí i v Norimberku

Jürgen Resch, národní ředitel Deutschen Umwelthilfe (DUH), která se také připojila k soudnímu sporu, k tomu uvedl: „Těší mě, že se nám v rámci jednání o vyrovnání s městem Mnichovem konečně podařilo rozhodnout o opatřeních, která brzy zajistí dodržování limitní hodnoty. Vzhledem k tomu, že lze očekávat, že limitní hodnoty budou překročeny i v roce 2023, nebylo pro nás snadné přistoupit na dohodu. Konstruktivní diskuse s hlavním městem státu a rychlé zavedení zákazu jízdy s dieselovými motory jako nejúčinnějšího opatření nás však přesvědčily, že zvolená cesta je správná.“

Další smír v soudním sporu vyjednala společnost DUH i v Norimberku. Balíček opatření, ke kterým se chce město zavázat, má ve středu (26.10.) schválit městská rada. Zde nejde o zákaz vjezdu, ale balíček opatření zahrnuje například zvýšení frekvence tramvají a důležitých autobusových linek. Nové tramvajové tratě mají vést na Berliner Platz, do nové čtvrti Lichtenreuth a do Minervastraße. Zahrnuje také rozšiřování cyklistických pruhů. Kromě toho se zvýší poplatky za parkování a na některých místech dojde k revizi povolení k parkování na chodnících.

Martin Šidlák, psáno pro IDNES