Češi porušují předpisy, ale nebezpečně řídí ti ostatní

zdražení aut

Více než polovina českých řidičů se na silnících necítí bezpečně. Sami sice přiznávají, že porušují předpisy a páchají přestupky, ale přesto svou jízdu vnímají jako správnou. Nebezpeční jsou ostatní.

Na silnicích se necítí bezpečně 54 % českých řidičů. Vyplynulo to z aktuálního průzkumu České asociace pojišťoven. „Strach řidičů pramení z chování ostatních motoristů, především bezohledné a agresivní jízdy. Chyby ale hledají u jiných, u sebe je nevidí. Přitom připouští, že dopravní předpisy porušují,“ uvádí k výsledkům Jan Matoušek, výkonný ředitel České asociace pojišťoven.

V roce 2022 spáchali Češi přes 466 tisíc dopravních přestupků. Jedním z důvodů, proč porušují řidiči předpisy, je dle jejich vlastních slov pocit beztrestnosti. „Ukázalo se, a vyplývá to i z dalších dat, že řidiče je potřeba v takové situaci také více motivovat, neboť nyní nastavená výše pokut má jen omezený efekt, a klíčem je bodový systém. Důležité je, aby nastavená pravidla byla pro řidiče srozumitelná a sami vnímali, proč je mají dodržovat. Proto se snažíme veřejnosti vysvětlovat, jaký je smysl úprav bodového systému a cílíme v nich na nejrizikovější dopravní přestupky,“ doplňuje ministr dopravy Martin Kupka.

https://www.youtube.com/watch?v=8AiijAkTmjM

Proč se řidiči dopouští dopravních přestupků?

·       Podceňování oprávněnosti úpravy provozu

·       Vědomý („bezpečný“) přestupek

·       Nezamýšlený přestupek

·       Alibi hromadného přestupku

·       Pocit beztrestnosti při páchání přestupku

Nejčastější přestupek je nedodržování rychlosti

Mezi nejčastější přestupky patří nedodržování rychlosti, a to jak v obci, tak mimo obec. „Za loňský rok jsme evidovali celkem 149 401 těchto deliktů z celkového počtu 466 200 zjištěných přestupků službou dopravní policie. Nutno dodat, že násobně častější je rychlá jízda v obci,“ říká ředitel dopravní policie plk. Jiří Zlý.

Jeho slova potvrzují sami řidiči, pro které je překračování rychlosti nejčastějším porušením pravidel. Přes polovinu řidičů přitom považuje tento přestupek za nebezpečný. Ještě závažnější zjištění je v případě nedodržování bezpečné vzdálenosti – přesto, že ji za nebezpečnou považuje 92 % respondentů, 51 % ji nedodržuje. „Jako problematické se ukazuje i používání telefonu za jízdy, zejména u mladých řidičů do 24 let. Tato skupina pak podle průzkumu vykazuje i vyšší tendenci k překračování rychlosti,“ varuje plk. Jiří Zlý.

Motivací je bodový systém

K dodržování předpisů je podle 84 % dotázaných motivující bodový systém. Přínos je především v jasné hrozbě ztráty řidičského oprávnění, byť jen dočasného, které by pro řidiče znamenalo pracovní i osobní obtíže. Stav svého bodového konta zná nebo alespoň tuší 81 % řidičů, kde si ověřit už ale ví jen každý druhý.

„Ministerstvo dopravy navrhuje zpřehlednit a nabídnout srozumitelnější bodový systém. Přestupky vedoucí k závažným nehodám budou postihovány přísněji, a naopak přestupky méně závažné, by měla řešit pouze finanční sankce, a nikoliv změna stavu bodového konta. Základní směr zjednodušení stanovuje sankce za dva, čtyři a šest bodů. U nejzávažnějších dopravních přestupků bude platit pravidlo dvakrát a dost, protože celkových trestných bodů je dvanáct, u čtyřbodových třikrát a dost,“ uzavírá Martin Kupka.

Zdroj: ČAP