Nejrizikovější křižovatka je v Praze. 103 nehod za 2 roky

nehoda, auto, CAP

Nejrizikovější křižovatka v Česku je křížení s magistrálou na I.P. Pavlova, ale další dvě v Ústí nad Labem a v Hradci Králové za ní moc nezaostávají. Aktuální seznam vytvořili analytici Portálu nehod.

Za nehodami mimo center měst stojí někdy vyšší moc – zvěř, namrzlá silnice, mlha atd. Za nehodami na frekventovaných městských křižovatkách je však v drtivé většině nepozornost řidičů a nerespektování pravidel silničního provozu. Všem se dá tedy předejít. „Nejčastějšími příčinami jsou podle analýzy Portálu nehod nedání přednosti (ať již proti příkazu dopravní značky „Dej přednost“, nebo při odbočování vlevo), nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem, jízda na červené světlo a dalším častým důvodem je i situace, kdy se řidič plně nevěnoval řízení vozidla,“ uvádí Jan Chalas ze společnosti DataFriends, která je autorem a provozovatelem Portálu nehod. Kde ja ale nejrizikovější křižovatka?

Na pražském „Pavláku“ je obezřetnost namístě

Každý, kdo jezdí autem v Praze nebo poslouchá dopravní zpravodajství, asi tuší, že prvenství co do počtu nehod a rizikovosti drží křižovatka na pražském náměstí I. P. Pavlova. Křížení magistrály s velmi hustým provozem s kolmou Ječnou ulicí a tramvajovou dopravou, nervozita řidičů spěchajících v ranní špičce do práce a častá nepozornost, kdy si řidiči při čekání „na zelenou“ například kontrolují maily – to vše se podepisuje na častých nehodách, k nimž zde dochází. „Podle dat Portálu nehod se zde za poslední dva roky stalo 103 nehod se škodou za více než 15 milionů korun. To z křižovatky I. P. Pavlova na páteřní pražské komunikaci dělá nejrizikovější křižovatku v České republice. Řidiči by zde měli být nejen maximálně obezřetní. Pokud by se totiž plně věnovali řízení, dodržovali odstupy atd., pomohlo by to ke snížení počtu nehod, k nimž zde dochází,“ říká Jan Chalas ze společnosti DataFriends.

Ústí – pozor na křižovatky na nábřeží

Další nebezpečnou křižovatku najdeme v Ústeckém kraji. Nejnebezpečnější křižovatku v tomto regionu najdeme přímo v Ústí nad Labem. Jde o křižovatku ulic Přístavní a Předmostí poblíž mostu Dr. E. Beneše. Velmi vytížená čtyřproudá silnice č. 62 kopírující tok Labe se zde zužuje v silnici č. 30, napojuje se na ni ulice Předmostí, z níž na ni auta odbočují při výjezdu z železničního podjezdu, a to vše komplikuje napojování vozovek na blízký most. Dopravně složitá situace je nasnadě. Podle dat Portálu nehod zde za poslední dva roky došlo k 35 karambolům se škodou podle odhadu pojišťoven za 4,2 mld. Kč. Nejčastější příčinou bouraček je zde nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem.

Hradec Králové – jízda na červenou

Třetí nejnebezpečnější křižovatku najdeme opět v krajské metropoli – v Hradci Králové. Je na jednom z křížení silnice I/31, která jako okružní komunikace obepíná centrum Hradce Králové a tvoří II. městský okruh. Říká se mu také Gočárův okruh, protože tento velkorysý silniční okruh vznikl na základě meziválečného regulačního plánu navrženého architektem Josefem Gočárem. Jde o velmi frekventovanou komunikaci, kterou protíná několik křižovatek s ulicemi mířícími do centra. Podle počtu nehod je tou nejrizikovější křižovatka ulic Pilnáčkova a Akademika Bedrny. Portál nehod zde za poslední dva roky napočítal 19 karambolů se škodou podle odhadu pojišťoven za 3,3 mil. Kč. A příčina? Je jí asi pro křižovatky ta nejfatálnější – jízda na červenou.

Nejrizikovější křižovatky v jednotlivých krajích ČR

Kraj Nejrizikovější křižovatka v kraji Počet nehod za poslední dva roky Počet zraněných Škody podle odhadu pojišťoven Nejčastější příčina nehody Odkaz na mapu Portálu nehod
Praha náměstí I. P. Pavlova 103 13 15 326 525 Kč nesprávný způsob jízdy mapa
Ústecký Ústní n. L.: křižovatka ulic Přístavní a Předmostí 35 10 4 158 637 Kč nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem mapa
Královéhradecký Hradec Kr.: křižovatka ulic Pilnáčkova a Akademika Bedrny 19 10 3 343 499 Kč jízda na červené světlo mapa
Karlovarský Karlovy Vary: křižovatka ulic Závodu míru, Nádražní, Vančurova, Rolavská 18 2 1 638 991 Kč řidič se plně nevěnoval řízení vozidla mapa
Moravskoslezský Opava: křižovatka ulic Kasárenská, Nákladní, Rybářská, Oblouková 17 6 1 424 798 Kč nedání předn. proti příkazu d. z. DEJ PŘEDNOST mapa
Středočeský Kolín: křižovatka ulic Kutnohorská a U Křižovatky 16 4 1 645 961 Kč nedání předn. při odbočování vlevo mapa
Zlínský Uherské Hradiště: křížení ulic třída Maršála Malinovského, Velehradská, Všehrdova a Sokolovská 16 9 2 423 933 Kč řidič se plně nevěnoval řízení vozidla mapa
Olomoucký Přerov: křižovatka ulic Tovární, Durychova, Generála Štefánika 14 8 3 056 548 Kč nedání předn. vozidlu přijíždějícímu zprava mapa
Liberecký Jablonec nad Nisou: křižovatka ulic Rýnovická, Riegerova, Nemocniční 12 7 1 266 538 Kč nedání předn. proti příkazu d. z. DEJ PŘEDNOST mapa
Pardubický Pardubice: křižovatka ulic Kpt. Jaroše, Dašická, Na Drážce 12 14 2 023 756 Kč nedání předn. při odbočování vlevo mapa
Plzeňský Plzeň: křižovatka ulic Klatovská třída, U Trati, Borská 11 4 1 521 234 Kč jízda na červené světlo mapa
Jihomoravský Rajhrad: křižovatka ulic Štefánikova, Masarykova, Městečko 10 5 914 582 Kč nedání předn. proti příkazu d. z. DEJ PŘEDNOST mapa
Jihočeský České Budějovice: křižovatka ulic Nádražní, Generála Píky, Jírovcova 9 6 3 413 496 Kč nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem mapa
Vysočina Jihlava: křižovatka ulic Heroltická, Průmyslová 7 9 1 775 554 Kč nedání předn. proti příkazu d. z. DEJ PŘEDNOST mapa

Zdroj: Portál nehod, ilustrační foto: ČAP