Nehody autobusů: 5 nejrizikovějších míst v Praze

autobus, nehoda, pixabay

Analytici Portálu nehod zkoumali, kde nejvíc bourají autobusy. Je to logicky v Praze. Tady je seznam pěti míst, kde k se nehody autobusů stávají nejčastěji.

Nehody autobusů se obecně nejvíc stávají na ulicích měst a silnicích III. třídy. K bouračkám s autobusy zde dochází často vinou nepozornosti a nerespektování pravidel ze strany řidičů osobních vozů. V těchto nehodách vede bezkonkurenčně Praha. „Podíl nehod autobusů na všech nehodách v České republice je poměrně konstantní. Od roku 2013 do roku 2022 tvořil v průměru 2,53 %. Pro lepší představu – v loňském roce to bylo v absolutním vyjádření 2 295 nehod,“ řekl Petr Jedlička, pojistný matematik České kanceláře pojistitelů.

Podle analýzy Portálu nehod dochází nejčastěji k nehodám autobusů ve městech. Tyto nehody mají 61% podíl na všech nehodách autobusů, ke kterým u nás došlo za posledních deset let. Je však třeba zdůraznit, že nehody autobusů se obejdou ve městech v naprosté většině případů bez zranění (74 %) nebo jen s lehkým zraněním (24 %).

Po ulicích měst jsou pro autobusy druhým nejnebezpečnějším místem silnice III. třídy, kde došlo ke 14 % nehod. Až na dalších místech se objevují silnice druhé a první třídy. A nejbezpečnějším místem pro pohyb autobusů jsou dálnice, kde došlo jen k necelým 2 % nehod.

Nehody autobusů: Praha vede

Vzhledem k tomu, že k největšímu počtu nehod autobusů dochází ve městech. Asi nepřekvapí, že naprosto bezkonkurenčně k největšímu počtu nehod autobusů došlo za posledních deset let v Praze. Bylo to 8011 nehod. Co do počtu nehod je za Prahou (jako samostatným krajem) Ústecký kraj, kde ve stejném období však došlo „jen“ k 2710 nehodám. Zde je nutné zdůraznit, že jde o součet nehod v celém kraji, tedy nejenom za samotné krajské město Ústí nad Labem.

„Hlavní příčinou nehod nezaviněných řidičem autobusu je způsob jízdy řidiče vozu, který způsobil nehodu. To je důvodem 42 % nehod. Co si pod tím představit? Jde například o situace, kdy se řidič nevěnoval plně řízení vozidla, jel po nesprávné straně vozovky a vjel do protisměru, vyhýbal se bez dostatečné boční vůle nebo nedodržel bezpečnou zónu za autobusem,“ uvádí Marek Sibal, datový analytik Portálu nehod.

Druhým nejčastějším důvodem, který stojí za více než čtvrtinou nehod, je nedání přednosti v jízdě autobusu. Jde o nedání přednosti na příkazu „Dej přednost v jízdě“, nedání přednosti při odbočování vlevo nebo nedání přednosti na dopravní značce „Stůj, dej přednost v jízdě“.

Kde se v Praze bourá

1) Křižovatka ulic Švehlova a Průběžná s nájezdy na Jižní spojku poblíž železniční stanice Praha – Zahradní Město. Stalo se zde 63 nehod. Příčinou nehod zde bylo nedání přednosti v jízdě autobusům při odbočování osobních vozů vlevo na nájezd na městský okruh.

2) Vítězné náměstí v Dejvicích (26 nehod za deset let). Na této velké křižovatce tvoří kruhový objezd několik pruhů a bohužel řidiči při přejíždění z jednoho pruhu do druhého nedají někdy přednost autobusům, což je hlavní příčinou jimi zaviněných nehod, které se zde odehrávají.

3) Křižovatka ulice Svatovítská s ulicemi Generála Píky a Wuchterlova. Autobusy zde mají vyhrazen svůj vlastní středový pruh. Nicméně řidiči, kteří se snaží ze Svatovítské odbočit vlevo, jim nedají přednost a kvůli tomu za posledních deset let došlo k 19 nehodám autobusů.

4) Praha 6 poblíž autobusového nádraží Na Knížecí. Ke specifikům Prahy patří i to, že intenzivní dálková autobusová doprava nekončí v okrajových čtvrtích, ale řada vnitrostátních a mezistátních linek má konečnou na autobusových nádražích v centru města.

5) Křižovatka při vyústění Letenského tunelu na ulici Milady Horákové (17 nehod). Komplikovaný tvar této křižovatky v kombinaci s tramvajovou dopravou a velkým počtem chodců vyžaduje od řidičů maximální soustředění. Bohužel řidiči využívají čekání na zelenou často ke kontrole svých telefonů nebo se nechají jinak rozptýlit.

Zdroj: Portál nehod, ilustrační foto Pixabay