Do servisu kamkoli. Bloková výjimka prodloužena o pět let

servis, žena, auto

Jezdit i do nezávislého servisu a přitom nepřijít o záruku? To zajišťuje takzvaná bloková výjimka pro motorová vozidla. Její platnost skončila ke konci května, Evropská unie ale její platnost prodloužila o dalších pět let.

Bloková výjimka pro opravy a servis motorových vozidel (MVBER) je v platnosti již od roku 2010. Zjednodušeně řečeno díky ní motoristé mohli nechat opravovat své vozy i v neautorizovaných servisech, aniž by přicházeli o záruku. Samozřejmě za předpokladu, že servis při opravě dodrží automobilkou stanovené postupy a použije náhradní díly odpovídající kvality.

„Bloková výjimka zároveň zakotvuje právo nezávislých servisů na plnohodnotný přístup k potřebným technologickým údajům a informacím spojeným s opravami a údržbou daného modelu. Celkově tak toto nařízení výrazně zlepšilo postavení neautorizovaných servisů na trhu. Přispělo to k vytvoření zdravého konkurenčního prostředí,“ přibližuje Marek Zukal, jednatel společnosti Quick Stop Car.

Revize z Evropské unie

Podle Zukala je bloková výjimka přirozenou reakcí na ochranu zákazníků proti pokusům výrobců originálních dílů monopolizovat trh. Kvůli tomu, že je stále více součástek vyráběno takzvaně na zakázku, získávají výrobci originálních dílů čím dál větší podíl na trhu právě proto, že navrhují řešení, která svou specifičností vylučují nezávislé autoservisy z tržní soutěže. Zároveň se autorizované servisy podle Zukala snaží omezovat přístup k informacím o vozidle.

Právě na tyto nešvary, které se v souvislosti s blokovou výjimkou často objevují, reaguje Evropská komise aktualizací stávajícího nařízení. Revidované pokyny mají pomoci firmám posoudit slučitelnost jejich dohod s pravidly hospodářské soutěže EU. Zároveň má být také zajištěno, aby provozovatelé trhu s náhradními díly, včetně autoservisů, měli i nadále přístup k nezbytným údajům, jež jsou stěžejní pro opravy a údržbu.

„Autorizovaní i nezávislí odborníci by měli mít přístup k těmto údajům za stejných podmínek. Stávající zásady pro poskytování technických informací a nástrojů nezbytných pro opravy a údržby zahrnují i údaje generované vozidlem. Tato revize zároveň zakazuje dohody mezi společnostmi, které omezují hospodářskou soutěž. Přesto existuje výjimka. Tyto dohody mohou být prohlášeny za slučitelné s jednotným trhem za předpokladu, že přispívají ke zlepšení výroby nebo distribuce zboží. Případně pokud vedou k podpoře technického či hospodářského pokroku. Zároveň ale musejí spotřebitelům umožňovat spravedlivý podíl na výsledných výhodách. To vše za předpokladu, že nebude nijak omezována konkurence,“ popisuje revize europoslanec Ondřej Kovařík z frakce Renew Europe, jenž je členem Výboru pro dopravu a cestovní ruch EP.

Možnost svobodné volby

Podle Zukala je prodloužení velmi důležité, souhlasí i s revizemi. Přesto v dokumentu vidí řadu nedostatků. „Trh autoopraven samozřejmě není černobílý. Bohužel i nadále platí, že i přes platnou blokovou výjimku mají autorizované servisy na trhu lepší postavení. Evropská unie by se měla bezesporu ještě více zaměřit na to, proč nepřetržitě roste počet originálních náhradních dílů, proč i přes restrikce stále existují mylné informace o zárukách. Nebo proč neustále rostou omezení ze strany výrobců vozidel,“ uvádí Zukal, jehož síť autoservisů Quick Stop Car cenově vykrývá pozici právě mezi autorizovanými a garážovými opravnami.

Zdroj: Quick Stop Car, ilustrační foto: Pixabay