Alkohol za volantem: Přehled, na co si dát pozor

alkohol za volantem, nehody s alkoholem

Alkohol za volantem: Přehled, na co si dát pozor. Věděli jste, že hladina alkoholu v krvi stoupá ještě po určitou dobu po vypití poslední sklenky? A co dalšího byste měli vědět? Přehledně. 

Jestli má být nějaká míra alkoholu v krvi za volantem tolerována nebo ne, o tom se vedou věčné spory. Faktem je, že v Česku v současné době není alkohol za volantem tolerován. Metodika měření alkoholu v dechu však samozřejmě počítá i s možnou chybou samotného měřicího přístroje a dalšími faktory. Mezi ně patří např. možná fyziologická hladina alkoholu v těle kontrolované osoby nebo nepřesnost přepočtu uvedeného objemu alkoholu v dechu na odpovídající hladinu alkoholu v krvi. Tato odchylka stanovená Českým metrologickým institutem činí 0,24 ‰.

Alkohol v krvi: Kdo vás může vyzvat k vyšetření

„V dnešní době proto již prakticky při každé silniční kontrole budete vyzváni k podrobení se vyšetření ke zjištění, zda nejste ovlivněni alkoholem,” upozorňuje Iva Mlynaříková z D.A.S. pojišťovny právní ochrany. Tuto výzvu, které jste povinni se podrobit, můžete dle zákona o silničním provozu uslyšet od:

  • policisty,
  • vojenského policisty,
  • zaměstnavatele,
  • ošetřujícího lékaře nebo
  • strážníka obecní policie.

Orientační versus odborné vyšetření

Zákon o silničním provozu dále odkazuje na zvláštní právní předpis, který blíže upravuje orientační a odborné vyšetření přítomnosti alkoholu. Tím předpisem je zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.

Orientační vyšetření, zda nejste ovlivněni alkoholem, se v praxi provádí formou dechové zkoušky. Ta je prováděna s využitím dechového analyzátoru (většinou značky Dräger). Je nezbytné, aby tento analyzátor byl certifikovaný a řádně kalibrovaný. Pravidla pro zjišťování alkoholu v dechu stanoví interní předpisy policie (bude-li orientační vyšetření provádět příslušník policie). Dále existuje metodika měření alkoholu v dechu, kterou vydal Český metrologický institut.

Vzhledem k měřícímu principu přístroje a vyloučení podezření na zbytkový alkohol v ústní dutině je dle této metodiky nutné měření při pozitivních zkouškách na alkohol (na displeji přístroje se zobrazí číselná hodnota větší než 0,00) minimálně jednou zopakovat po uplynutí pěti minut. Aby bylo možné výsledek brát jako akceptovatelný, rozdíl mezi výsledky obou měření nesmí být větší než 10 %. U každého měření je dále třeba zaznamenat datum, čas měření a naměřenou číselnou hodnotu včetně měřící jednotky (mg/L nebo ‰).

„Pokud se podrobíte orientačnímu vyšetření na ovlivnění alkoholem formou dechové zkoušky provedené analyzátorem alkoholu v dechu, který splňuje všechny předepsané podmínky, odborné lékařské vyšetření se dle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek neprovede,” dodává Iva Mlynaříková z D.A.S. pojišťovny právní ochrany.

Je-li tedy řádně provedena orientační dechová zkouška s pozitivním výsledkem, který nebude hraniční z hlediska posouzení odpovědnosti za přestupek nebo trestný čin, nelze příp. následnou výzvu k podstoupení odborného lékařského vyšetření považovat za zákonnou.

Odborné lékařské vyšetření

Odborné lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu (zpravidla krve) se naopak dle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek provede v případě, že povinná osoba orientační vyšetření odmítne nebo takové vyšetření nelze provést nebo úspěšně dokončit (např. v důsledku nadměrné opilosti). Pokud odborné lékařské vyšetření jakožto povinná osoba odmítnete, hledí se na vás, jako byste byli pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.

Odběr krve může být proveden i na vaši žádost. Ze zákona o Policii ČR totiž vyplývá, že za účelem získávání informací v souvislosti s odhalováním a šetřením přestupků musí být proveden odběr krve, požádá-li o to osoba podezřelá z přestupku. Poskytovatele zdravotních služeb a zdravotnické zařízení, kde má být odběr krve proveden, určí policista, který rovněž zajistí vaši dopravu do tohoto zařízení a následné provedení rozboru odebrané krve poskytovatelem zdravotních služeb. Náklady spojené s dopravou do zdravotnického zařízení, odběrem krve a jejím rozborem jdou k vaší tíži.

Volkswagen Touareg
Čtete také

Vylepšený Volkswagen Touareg je tady. Šestiválec nechybí, ale…

První SUV značky Volskwagen se po letech dočká výrazné modernizace. Volkswagen Touareg dostane i šestiválce, v nejvýkonnější verzi ale v kombinaci s elektromotorem. Podvozek…

Pozor i na tzv. zbytkový alkohol

Chcete ráno po bujarém večírku usednout za volant? Je velmi pravděpodobné, že budete mít v těle tzv. zbytkový alkohol. Jeho zrádnost spočívá především v tom, že i když se už nějakou tu dobu můžete cítit zcela střízliví, můžete přesto nadýchat. Kromě toho je následkem alkoholového opojení nekvalitní spánek a kocovina projevující se zejména celkovou únavou, bolestí hlavy a nevolností. Díky tomu jste v útlumu, máte omezené vnímání a opožděné reakce. Zvyšuje se i riziko nechtěného usnutí.

Za jak dlouhou dobu alkohol z těla zcela vyprchá?

Na tuto otázku neexistuje přesná odpověď, protože každý z nás má jiný metabolismus a odbourává alkohol jinak dlouho. Rychlost odbourávání alkoholu v těle zároveň ovlivňuje mnoho dalších faktorů, zejména pohlaví (muži odbourávají alkohol rychleji), váš věk, výška, hmotnost, množství a druh vypitého alkoholu, rychlost přijímání alkoholu, zvyk těla na požívání alkoholu, váš aktuální zdravotní stav, pravidelné užívání léků, zkonzumované jídlo, množství vypité vody, vaše fyzická kondice, případná únava atd.

A domníváte-li se, že proces odbourávání alkoholu z vašeho těla urychlíte sportem (či jinou fyzickou aktivitou), spánkem nebo třeba kávou (kofein naopak proces odbourávání alkoholu zpomaluje), mýlíte se. Zrychlit tento proces nelze, proto nezbývá nic jiného než si na úplné vystřízlivění jednoduše počkat.

Zdroj: D.A.S.

Ilustrační foto: Pixabay